Інші завдання дивись тут...

 Знаємо, розуміємо

1. Чому розчинення речовин у воді називають фізико-хімічним явищем? Бо під час розчинення речовини відбуваються як фізичні процеси (подрібнення, дифузія), так і хімічні процеси (гідратація).

 

2. Наведіть приклади зниження та підвищення температури розчину порівняно з температурою розчинника під час розчинення речовин у воді.

Зниження температури: при розчиненні солі амоній нітрату NH4NO3 у воді.

Підвищення температури: при розчиненні концентрованої сульфатної кислоти H2SO4 у воді.

 

3. Розчинення у воді калій гідроксиду є екзотермічним процесом. Поясніть його суть. Кількість теплоти, що витрачалася на руйнування кристалів калій гідроксиду, була значно меншою, ніж  кількість теплоти, що виділялася внаслідок гідратації, тому відбулося нагрівання розчину, тобто, розчинення супроводжувалося виділенням тепла, тому екзотермічний процес. 

 

4. Обґрунтуйте, чи можна вважати розчинення речовин у воді лише механічним подрібненням. Ні, не можна. Тоді б розчинення речовин було б лише фізичним явищем, а насправді розчинення речовин є фізико-хімічним явищем, бо об'єднує як фізичні (подрібнення, дифузія), так і хімічні (гідратація) процеси.

 

5. Який внесок у науку, окрім відкриття періодичного закону та створення періодичної системи хімічних елементів, зробив Д.І.Менделєєв? Д.І.Менделєєв довів існування гідратів сульфатної кислоти та інших речовин, розробив хімічну теорію розчинів, чим поклав початок фізико-хімічному аналізу та електрохімії неводних розчинів.

 

Застосовуємо

Вправа 31. Зазначте речовину, яку можна використати для приготування охолоджувальної суміші з водою.

А калій гідроксид

Б сульфатна кислота

В кальцій хлорид

Г амоній нітрат

 

Вправа 32. Тверду кристалічну речовину синього кольору кобальт (ІІ) хлорид розчинили у воді й одержали рожевий розчин. Висловте припущення, чому так сталося. Це пояснюється тим, що утворені катіонами Кобальту гідратовані йони, на відміну від тих, щоб містяться в безводній речовині, мають інший колір.

Забарвлення розчину обумовлено утворенням гідратованих йонів кобальту (ІІ) — Cо(H2O)m2+

Інші завдання дивись тут...