Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення сильних і слабких електролітів. Сильними вважаються електроліти, ступінь дисоціації (α) яких становить 30 і більше відсотків (α>30%). Слабкі електроліти під час розчинення у воді лише частково дисоціюють на йони. Їхній ступінь електролітичної дисоціації менший від 3% (α<3%).

 

2. Розташуйте речовини за зростанням сили електролітів. БГВА

А сульфатна кислота

Б вода

В ортофосфатна кислота

Г сульфідна кислота

Дивись ряд кислот за їх силою, що є на форзаці підручника.

 

3. З якою метою введено водневий показник? Користуватися абсолютними числами, що позначають концентрацію йонів, на які дисоціює вода, незручно, тому було введено поняття водневого показника та його позначення рН (читається «пе-аш»), і прийнято рішення замінити концентрацію йонів цілим числом із протилежним знаком. Що він показує? Вміст йонів Н+ у воді та водних розчинах.

 

4. Користуючись малюнком 19, наведіть приклади рідин з рН < 7. Молоко, газована вода (СО2), лимонний сік, 5% хлоридна кислота, 4% хлоридна кислота. Кислим чи лужним є їхнє середовище? Кислим.

 

5. Кислим, лужним чи нейтральним є середовище розчину з водневим показником:

а) 4; Кислим

б) 12; Лужним

в) 7? Нейтральним

 

Застосовуємо

Вправа 50. рН шлункового соку приблизно дорівнює 1,85, а сльозової рідини — 7,7. Прокоментуйте, яким є середовище кожної із цих біологічних рідин. Шлунковий сік є кислим середовищем, а сльозова рідина - лужним.

Інші завдання дивись тут...