Інші завдання дивись тут...

Вправа 63. Складіть формули електролітів, скориставшись таким переліком йонів: Ag+, S2–, Br, PO43–, Fe2+, OH, Na+.

Ag2S, AgBr, Ag3PO4, FeS, Na2S, FeBr2, NaBr, Fe3(PO4)2, Na3PO4, Fe(OH)2, NaOH

 

Вправа 64. За скороченим йонним рівнянням 3Zn2++2PO43- ->Zn3(PO4)2 складіть два молекулярні рівняння реакцій.

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги сильні електроліти) можуть міститися йони Zn2+ (ZnCl2, ZnBr2, ZnSO3, ZnSO4, Zn(NO3)2) і PO43- (Na3PO4, K3PO4).

Записуємо два молекулярні рівняння реакції.

1) 3ZnCl2 + 2K3PO4 = 6KCl + Zn3(PO4)2

2) 3ZnSO4 + 2Na3PO4 = 3Na2SO4 + Zn3(PO4)2   

 

Вправа 68. Чи можна стверджувати, що кожній з поданих схем відповідає лише по одному молекулярному рівнянню реакції?

Цинк нітрат +? -> цинк сульфід + ?

? + натрій гідроксид -> плюмбум (ІІ) гідроксид +?

Підтвердіть свою думку записами молекулярних, повних і скорочених йонних рівнянь реакцій.

Цинк нітрат +? -> цинк сульфід + ? Ні, не можна стверджувати.

1) Zn(NO3)2 + Na2S= ZnS + 2NaNO3

   Zn2+ 2NO3- + 2Na+ + S2- = ZnS + 2Na+ + 2NO3-

   Zn2+ + S2- = ZnS

2) Zn(NO3)2 + K2S= ZnS + 2KNO3

   Zn2+ + 2NO3- + 2K+ + S2- = ZnS + 2K+ + 2NO3-

   Zn2+ + S2- = ZnS

 

? + натрій гідроксид -> плюмбум (ІІ) гідроксид +? Ні, не можна стверджувати.

1) Pb(NO3)2 + 2NaOH = Pb(OH)2 + 2NaNO3

   Pb2+ + 2NO3- + 2Na+ + 2OH- = Pb(OH)2 + 2Na+ + 2NO3-

   Pb2+ + 2OH- = Pb(OH)2

2) PbCl2 + 2NaOH = Pb(OH)2 + 2NaCl

PbCl2 - слабкий електроліт (малорозчинна сіль), тому його формулу залишаємо у молекулярній формі.

   PbCl2 + 2Na+ + 2OH-Pb(OH)2 + 2Na+ + 2Cl-

   PbCl2 + 2OH-Pb(OH)2 + 2Cl-

Інші завдання дивись тут...