Інші завдання дивись тут...

Вправа 66. Розпізнайте кожну з трьох твердих речовин білого кольору в посудинах без етикеток: натрій хлорид, кальцій карбонат, натрій карбонат.

I cпосіб

1. Додаємо до вмісту кожної пробірки води. У одній із пробірок спостерігаємо утворення білого осаду - це нерозчинна у воді сіль кальцій карбонату CaCO3. Отже, у цій пробірці міститься кальцій карбонат.

2. Додаємо до вмісту решти пробірок хлоридну кислоту. У одній із пробірок спостерігаємо виділення великої кількості вуглекислого газу, що нагадує "закипання" рідини. Отже, у цій пробірці міститься натрій карбонат.

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

У пробірці, що залишилися, міститься натрій хлорид.

ІІ спосіб

Додаємо до вмісту кожної пробірки розбавленої сульфатної кислоти. У двох пробірках спостерігаємо виділення великої кількості вуглекислого газу, що нагадує "закипання" рідини, причому у одній з пробірок розчин стає каламутним. Отже у цій пробірці міститься кальцій карбонат, а у другійі пробірці - натрій карбонат.

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2O + CO2

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2

У пробірці, що залишилися, міститься натрій хлорид.

 

Вправа 67. Запропонуйте спосіб розпізнання хлоридної кислоти та розчинів сульфатної й ортофосфатної кислот, що містяться в склянках без етикеток.

1. Хлоридну та ортофосфатну кислоту в розчині можна виявити за допомогою розчину арґентум (І) нітрату, який доливаємо до вмісту кожної з трьох пробірок. 

У одній з пробірок спостерігаємо утворення білого сирнистого осаду, що не розчиняється у воді та в нітратній кислоті. Отже, у цій пробірці міститься хлоридна кислота. 

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

У іншій пробірці спостерігаємо утворення порошкоподібного осаду яскраво-жовтого кольоруОтже, у цій пробірці міститься ортофосфатна кислота.

H3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4 + 3HNO3

У пробірці, що залишилися, міститься сульфатна кислота. 

 

Вправа 70. Складіть повні йонні рівняння реакцій за наведеними напівсхемами і зазначте порядкові номери рівнянь, у яких кількість йонів однакова.

Ba(OH)2 + HNO3  ->

  Ba(OH)2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2H2O

  Ba2+ + 2OH- + 2H+ + 2NO3- = Ba2+ + 2NO3- + 2H2O

СaСl2 + Na2CO3 ->

  СaСl2 + Na2CO3 = 2NaCl + CaCO3

  Ca2+ + 2Cl- + 2Na+ + CO32- = 2Na+ + 2Cl- + CaCO3

HCl + NaOH ->

  HCl + NaOH = NaCl + H2O

   H+ + Cl- + Na+ + OH- = Na+ + Cl- + H2O

CuSO4 + 2KOH ->

   CuSO4 + 2KOH = K2SO4 + Cu(OH)2

   Cu2+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = 2K+ + SO42- + Cu(OH)2

K2CO3 + 2HCl ->

   K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

   2K+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- = 2K+ + 2Cl- + H2O + CO2

А 1,2

Б 2,3

В 1,3

Г 4,5

На кількість речовини (структурних частинок) вказують коефіцієнти рівняння.

1. 1+2 +2+2+1+2=10

2. 1+2+2+1+2+2=10

3. 1+1+1+1+1+1=6

4. 1+1+2+2+2+1=9

5. 2+1+2+2+2+2=11

 

Вправа 71. Укажіть пару речовин, між якими відбувається реакція йонного обміну з виділенням газу.

А ферум (ІІІ) хлорид і натрій гідроксид

Б натрій силікат і сульфатна кислота

В барій нітрат і сульфатна кислота

Г натрій сульфіт і нітратна кислота

Na2S + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2S

 

Практична робота №2

Інші завдання дивись тут...