Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Що розуміють під швидкістю хімічної реакції? Швидкість хімічної реакції — це зміна концентрації одного з реагентів чи продуктів реакції за одиницю часу при незмінному об’ємі гомогенної (однорідної) суміші.

 

2. Які чинники впливають на швидкість хімічної реакції? Природа (активність) реагентів, концентрація речовин, температура, площа поверхні контакту твердих речовин з іншим реагентом, каталізатори. 

 

3. Наведіть конкретні приклади впливу різних чинників на швидкість хімічної реакції. Під час взаємодії металів з кислотою швидкість реакції залежить від природи реагуючих речовин (наприклад, активності металу), площі поверхні контакту (наприклад, ступеня подрібнення твердого реагенту), температури (наприклад, реакцію проводити при нагріванні).  Швидкість реакції розкладу гідроген пероксиду зростає у десятки разів при додаванні каталізатора, наприклад, манган (IV) оксиду.

 

4. Застосуйте набуті знання для пояснення необхідності зберігання деяких продуктів харчування в холодильнику чи погребі. У складі продуктів харчування містяться різноманітні хімічні речовини (жири, білки, вуглеводи тощо), які взаємодіють як між собою, так і з речовинами довкілля: киснем, водою тощо. При кімнатній температурі, у порівнянні з температурою холодильника, збільшується швидкість хімічної взаємодії, що може призвести до псування продуктів. Ось чому продукти слід зберігати у холодильнику чи погребі.    

 

Застосовуємо

Вправа 91. Зазначте способи збільшення швидкості хімічної реакції, що відбувається між барій карбонатом і хлоридною кислотою.

А подрібнити нерозчинний реагент

Б збільшити концентрацію кислоти

В зменшити концентрацію кислоти

Г знизити температуру

Вправа 92. Запропонуйте якомога більше способів збільшення швидкості хімічної реакції, що відбувається за рівнянням:

Са (тв.) + 2Н2О (р.) = Са(ОН)2 + Н2↑; ΔH = –109 кДж.

1. Подрібнити реагент (збільшити площу поверхні контакту);

2. При нагріванні.

 

Вправа 93. У скільки разів збільшиться швидкість деякої реакції, температурний коефіцієнт якої 4, якщо температуру збільшити на 400С?

Відомо: t2-t1=400C, =4 Знайти: vt2/vt1-?

Розв'язування:

Математично правило Вант-Гоффа (правило: при підвищенні температури на кожні 100С швидкість реакції збільшується в середньому в 2–4 рази) передає формула:

vt2 = vt1Ύ t2-t1/10, звідси vt2/vt1=Ύ t2-t1/10

vt2/vt140/1044=256

Відповідь: швидкість реакції збільшиться у 256 разів.

 

Вправа 94 У якому випадку прання білизни пральним порошком відбудеться швидше: у воді кімнатної температури (приблизно 200С) чи в підігрітій до 400С? У підігрітій до 400С.

Як зміниться швидкість взаємодії речовин пральної дії з брудом за такого підвищення температури, якщо температурний коефіцієнт становить 2?

Відомо: t1=200C, t2=400C, =2 Знайти: vt2/vt1-?

Розв'язування:

Математично правило Вант-Гоффа (правило: при підвищенні температури на кожні 100С швидкість реакції збільшується в середньому в 2–4 рази) передає формула:

vt2 = vt1Ύ t2-t1/10, звідси vt2/vt1=Ύ t2-t1/10

vt2/vt1=40-20/10= 22=4

Відповідь: швидкість реакції збільшиться у 4 рази.

Інші завдання дивись тут...