Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Зазначте, до якого типу реакцій належить реакція магній оксиду із сульфатною кислотою.

А реакції сполучення

Б реакції обміну

В реакції розкладу

Г реакції заміщення

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

 

Вправа 2. Зазначте, до якого типу реакцій належить реакція магнію із цинк хлоридом.

А реакції сполучення

Б реакції обміну

В реакції розкладу

Г реакції заміщення

Mg + ZnCl2 = MgCl2 + Zn

 

Вправа 3. Установіть відповідність між типами хімічних реакцій та схемами хімічних рівнянь. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Типи реакцій Схеми рівнянь

1 реакції сполучення 

2 реакції розкладу 

3 реакції заміщення 

4 реакції обміну 

А CaCO3 -> CaO + CO2

Б BaO + SO2 -> BaSO4

В NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + H2O

Г Fe + HCl -> FeCl2 + H2

Д O2 -> O3

Вправа 4. Установіть відповідність між екзотермічними й ендотермічними реакціями та прикладами рівнянь реакцій. 1-А, 1-В, 2-Б, 2-Г.

Типи реакцій Термохімічні рівняння

1 екзотермічні 

2 ендотермічні 

А С + О2 = СО2ΔН = –393 кДж

Б С + Н2О = СО + Н2ΔН = +131,4 кДж

В СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О; ΔН = –802,6 кДж

Г 2С + SiO2 + 2Н2 = SiH4 + 2CO; ΔН = +20,4 кДж

Вправа 5. Оберіть, у якому стані подрібнення має бути цинк, щоб швидкість реакції з хлоридною кислотою була найбільшою.

А пластинка

Б гранула

В порошок

Г пил

Вправа 6. Зазначте відновник у реакції

4Mg + 10HNO3 = 4Mg(NO3)2 + N2O + 5Н2О.

А Нітроген

Б Гідроген

В Магній

Г Оксиген

Mg0 + H+1N+5O3-2 = Mg+2(N+5O3-2)2 + N2+4O-2 + Н2+1О-2.

Ступінь окиснення відновника в ході окисно-відновної реакції завжди збільшується.

Вправа 7. Зазначте окисник у реакції

3Сu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4Н2О.

А Нітроген

Б Гідроген

В Купрум

Г Оксиген

Сu0 + H+1N+5O3-2 = Cu+2(N+5O3-2)2 + N+2O-2 + Н2+1О-2

Ступінь окиснення окисника в ході окисно-відновної реакції завжди зменшується.

 

Вправа 8. Оберіть напівсхему окисно-відновної реакції.

А Mg + HСl ->

Б ZnO + HNO3 ->

В ZnСO3 ->

Г Mg(OH)2 ->

Перетворіть напівсхему обраної реакції на рівняння. Складіть електронний баланс, зазначте процеси окиснення та відновлення.

А Mg + HСl -> MgCl2 + H2

Mg0 + H+1Сl-1 -> Mg+2Cl2-1 + H20

Mg0 -2e -> Mg+2    │2│1 - процес окиснення

2H+1 + 2e -> H20   │ │1 - процес відновлення

Mg + 2HСl = MgCl2 + H2  

 

Вправа 9. Зазначте, за якого значення ступеня окиснення Нітроген буде лише відновником.

А N0 Б N+2 В N+5 Г N-3

Вправа 10. Оберіть, за якого значення ступеня окиснення Сульфур буде лише окисником.

А S0 Б S+6 В S+4 Г S-2

Вправа 11. Перетворіть напівсхеми реакцій на рівняння, зазначте серед них окисно-відновну реакцію сполучення.

А СaO + SiO2 =CaSiO3

Б 2Ва + O2 = 2BaO

В Ni + H2SO4 = NiSO4 + H2

Г Сa(OH)2 + H2SO3 =CaSO3 + 2H2O

А. Сa+2O-2 + Si+4O2-2 =Ca+2Si+4O3-2 - Без зміни ступенів окиснення елементів.

Б.2Ва0 + O20= 2Ba+2O-2 - окисно відновна реакція сполучення.

В. Ni0 + H2+1S+6O4-2 = Ni+2S+6O4-2 + H2+1О-2 Без зміни ступенів окиснення елементів.

Г Сa+2(O-2H+1)2 + H2+1S+4O3-2 =Ca+2S+4O3-2 + 2H2+1O-2 Без зміни ступенів окиснення елементів.

 

Вправа 12. Розгляньте схеми окисно-відновних процесів. Зазначте процес відновлення.

А S0 -> SO2

Б Ca0 -> Ca+2

В Fe+2 -> Fe+3

Г Cr+6 -> Cr+3

Під час процесу відновлення понижується ступінь окиснення.

 

Вправа 13. Оберіть ознаки, спільні для поданих схем реакцій.

HgO -> Hg + O2

KClO3 -> KCl + O2

NaNO3 -> NaNO2 + O2

А схеми реакцій сполучення, окисно-відновні

Б схеми реакцій сполучення, без зміни ступеня окиснення

В схеми реакцій розкладу, окисно-відновні

Г схеми реакцій заміщення, окисно-відновні

 

Вправа 14. Зазначте напівсхему оборотної реакції.

А NaCl + Ca(NO3)2 ->

Б NaOH + HCl ->

В K2CO3 + HCl ->

В Ca2CO3 + HCl ->

 

Вправа 15. Наведіть по три приклади окисно-відновних реакцій, що відбуваються у природі, промисловості й побуті.

У ПРИРОДІ:

1)  фотосинтез:

6СO2 + 6Н2O = С6Н12O6 + 6O2

Окисником є вуглекислий газ, а відновником - атоми Оксигену у складі води.

2) утворення нітроген (ІІ) оксиду в атмосфері при громових розрядах:

N2 + O2 = 2NO

3) корозія:

4Fe + 3O2 + 6Н2О = 4Fe(OH)3

У ПРОМИСЛОВОСТІ:

1) добування хлороводню:

H2 + Cl2 = HCl  

2) добування амоніаку, для виробництва азотних добрив, вибухових речовин:

N2 + ЗН2 = 2NH3

3) добування кисню розкладанням води під дією постійного електричного струму:

2H2O = 2H2 + O2

У ПОБУТІ:

1) горіння палива (деревини):

С6Н12Об + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О.

2) корозія залізних виробів:

4Fe + 3O2 + 6Н2О = 4Fe(OH)3

3) знезараження приміщень, наприклад, від ртуті:

Hg + S = HgS

Інші завдання дивись тут...