Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення реакції полімеризації. Реакція полімеризації — це реакція сполучення багатьох однакових молекул в одну макромолекулу. 

Поясніть, чому для етилену вона характерна, а для етану — ні.  Бо в етилену, на відміну від етану, наявний подвійний зв'язок між атомами Карбону, унаслідок розриву якого з’являються дві вільні валентності, за рахунок яких і відбувається реакція полімеризації.

 

2. Які характерні властивості поліетилену забезпечили його широке використання? Нетоксичність, термопластичність, низька хімічна активність поліетилену.

 

Застосовуємо

Вправа 123. На підставі матеріалу параграфа зробіть висновок про доцільність використання поліетилену для зберігання хімічно активних речовин, виготовлення посуду, у якому нагрівають або кип’ятять речовини. Поліетилен має низьку хімічну активність, тому його використовують для зберігання хімічно активних речовин, наприклад, луги і кислоти зберігають у скляній або поліетиленовій тарі. Поліетилен легкоплавка і горюча речовина, тому його не використовують для виготовлення посуду, у якому нагрівають або кип'ятять речовини.

 

Вправа 124. Обчисліть середню молекулярну масу поліетилену зі ступенем полімеризації 5000.

Mr((— СН2 — СН2 —)5000)=5000Mr(C2H4)=5000(2Ar(C)+4Ar(H))=

=5000(212+41)=500028=140000

Відповідь: 140000.

 

Вправа 125. Іноді поліетилен називають високомолекулярним насиченим вуглеводнем. Чим, на вашу думку, зумовлена така назва? Поліетилен називають високомолекулярним насиченим вуглеводнем, бо на відміну від вихідного мономера етилену, який є ненасиченим вуглеводнем (має подвійний зв'язок), поліетилен не містить подвійних зв'язків у своїй структурі.

Інші завдання дивись тут...