Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Назвіть формулу та відомі вам фізичні властивості крохмалю та целюлози. Крохмаль і целюлоза - це природні полімери, склад яких передається формулою (С6Н10О5)n, де n-ступінь полімеризації.

Крохмаль - білий аморфний порошок, хрусткий на дотик, не розчиняється у холодній воді, а у гарячій воді перетворюється на колоїдний розчин — крохмальний клейстер.  

Целюлоза - біла тверда волокниста речовина, міцна, піддається скрученню та згинанню.

 

2. За допомогою яких якісних реакцій можна розпізнати: а) глюкозу; б) сахарозу; в) крохмаль?

а) якісною реакцією на глюкозу є взаємодія її розчину зі свіжовиготовленим осадом купрум (ІІ) гідроксиду. Унаслідок реакції блакитний осад купрум (ІІ) гідроксиду зникає, а утворюється розчин насиченого синього кольору, при подальшому нагріванні якого утворюється суспензія купрум (І) оксиду Cu2O оранжевого кольору;

б) якісною реакцією на сахарозу є взаємодія її розчину зі свіжовиготовленим осадом купрум (ІІ) гідроксиду. Унаслідок реакції блакитний осад купрум (ІІ) гідроксиду зникає, а утворюється розчин насиченого синього кольору. Забарвлення одержаного розчину під час нагрівання не змінюється;

в) якісною реакцією на крохмаль є взаємодія з розчином йоду. Утворюється сполука, що має характерне синє забарвлення.

 

3. Де застосовують вуглеводи? У паперовій, текстильній, фармацевтичній, деревообробній, поліграфічній, косметичній та харчовій промисловості. Вуглеводи є сировиною для виготовлення багатьох речовин (вибухівки, целулоїду, вати, целофану, каучуку, етену, таких тканин, як ацетатний шовк, віскоза тощо). Деревину застосовують як паливо. 

На яких їхніх властивостях базується їх застосування? На фізичних та хімічних властивостях. 

 

4. Поясніть, чим зумовлена відмінність властивостей крохмалю й целюлози. Ступенем полімеризації — у целюлози він значно більший; просторовою будовою структурної ланки; будовою полімерного ланцюга — у целюлози він лише лінійний, тоді як у крохмалю є дві форми ланцюга — пряма та розгалужена.

 

5. У чому полягає біологічна роль крохмалю й целюлози? 

Крохмаль - запасний вуглевод рослин, а целюлоза входить до складу клітинної оболонки рослин.

Містяться в продуктах рослинного походження. 

Полісахарид крохмаль розщеплюється до глюкози. Целюлоза частково претравлюється, проте вона сприяє руховій активності та секреції кишкового тракту, є джерелом для синтезу мікроорганізмами кишечника вітамінів В1, В2, B12, К. 

 

6. Наведіть приклади продуктів харчування людини, які є джерелом вуглеводів. Мед, джем, родзинки, хліб, бобові культури, халва, шоколод, виноград, яблука, фруктові соки тощо.

 

Застосовуємо

Вправа 148. Складіть план виготовлення розчину глюкози масою 400 г з масовою часткою розчиненої речовини 10%, якщо є розчин масою 200 г з масовою часткою цієї речовини 20%.

ПЛАН.

1. Визначаємо масу глюкози у початковому розчині: 

m1(глюкози)=200 г0,2 = 40 г.

2. Визначаємо масу глюкози у розчині, що треба виготовити: 

m2(глюкози)=400 г0,1 = 40 г.

3. Маса глюкози в двох розчинах однакова, тому визначаємо масу води, яку треба долити до початкового розчину.

m(H2O)=400 г - 200 г = 200 г. Для води маса відповідає об'єму, тому 200 мл. 

Відповідь: до початкового розчину треба долити 200 мл води. 

 

Вправа 149. Оцініть значення деревини у природі та господарській діяльності людини.

Значення у  природі: виділення кисню у довкілля внаслідок фотосинтезу дерев.   

У господарській діяльності: деревину застосовують як паливо, як матеріал для виготовлення  різноманітних виробів з дерева. 

Інші завдання дивись тут...