Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 47.

§ 24. Стан репродуктивного здоров'я молоді в Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків.

Пригадайте, що ви вже вивчили

До чинників ризику для репродуктивного здоров'я належать спадковість, нездоровий спосіб життя, соціальні й економічні чинники. Ранні статеві стосунки, уживання шкідливих речовин, недостатня фізична активність, хронічні стреси — усе це руйнує репродуктивне здоров’я підлітка.

СТОРІНКА 48.

Завдання 1. Правильне твердження щодо готовності до статевих стосунків.

I. Підліток не готовий до статевих стосунків ані фізіологічно, ані психологічно. II. Рання вагітність шкідлива для організму підлітка, а пологи стають справжньою медичною проблемою. ІІІ. Раннє статеве життя ніколи не призводить до захворювань, що передаються статевим шляхом. ІV. Ранні статеві стосунки пов’язані з великим ризиком для здоров’я майбутнього покоління.

А лише І, ІV            В лише І, ІІ, IІІ

Б лише ІІ, ІІІ           Г лише І, ІІ, IV

Завдання 2. Доповнення переліку  ризиків ранніх статевих стосунків.

1) рання вагітність, що наражає на небезпеку здоров'я матері підлітків та їхніх дітей;

2) нервові стреси та психологічні травми;

3) інфекції, що передаються статевим шляхом.

Завдання 3. Схема «Чинники ризику репродуктивного здоров'я молоді в Україні».

Чинники ризику репродуктивного здоров'я молоді в Україні: спосіб життя; соціально-економічні й екологічні чинники; спадковість; система охорони здоров'я.

 

§ 25. Запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом. Засоби контрацепції

Пригадайте, що ви вже вивчили

Запобігання інфекціям, що передаються статевим шляхом, передбачає моральна поведінка. Під час вибору засобів контрацепції слід обов’язково враховувати стан свого здоров’я , порадитися з лікарем, з’ясувати, які побічні ефекти має той чи інший метод та до яких наслідків для здоров’я це може призвести.

СТОРІНКА 49

Завдання 1.  

1. ВІЛ розмножується в клітинах:

А печінки                   В нервової системи

Б крові                       Г м’язів

2. Правильні твердження щодо запобігання ІПСШ.

I. Перед використанням засобу контрацепції слід ознайомитися з інструкцією до нього та навчитися правильно його використовувати. II. Гормональні контрацептиви надійно захищають людину від ІПСШ. III. Проблему вибору засобів контрацепції необхідно вирішувати жінці й чоловіку спільно.

А лише І, ІІ               В лише ІІ, IІІ

Б лише І, ІІІ              Г усі правильні

Завдання 2. 1. До методів запобігання вагітності належать:

А гормональні контрацептиви                 В вірусні препарати

Б відмова від статевих стосунків             Г бар’єрні методи контрацепції

2. Інфікування вірусом гепатиту може відбутися під час:

А статевого контакту

Б рукостискання

В татуювання

Г користування спільними станками для гоління

Завдання 3. Доповнення формули індивідуального захисту від ІПСШ, ВІЛ і гепатитів В і С.

1) знання шляхів поширення інфекції;

2) моральна поведінка, відсутність ранніх статевих стосунків;

3) відмова від наркотиків;

4) використання презерватива.

 

СТОРІНКА 50.

Практичне завдання № 10. Відпрацювання навичок отримання достовірної інформації про інфекційні та неінфекційні захворювання у своєму середовищі

Завдання 1. Етап планування.

Інформація: як захиститися від поширення інфекційних захворювань. Форма: читання книжок, перегляд відеороликів.

Завдання 2. Етап отримання інформації.

Інформацію про деякі інфекційні та неінфекційні захворювання 

4) Визначила якість та оцінила достовірність отриманої інформації.

Я діяв(-ла) за цими етапами, отримав(-ла) багато інформації про такі захворювання, викладену популярно та науково, тобто розраховану як на широку, так і на спеціалізовану аудиторію.

Завдання 3. Етап підбиття підсумків. Висновки.

Я дізнався(-лася) інформацію, щодо інфекційних і неінфекційних захворювань. Виконав(-ла) етапи отримання інформації і завершив(-ла) їх.

 

§ 26. Значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ. Протидія стигмі і дискримінації

Пригадайте, що ви вже вивчили

Головним засобом у боротьбі з поширенням ІПСШ є профілактика. Наявність достовірної інформації, уміння захищати власні інтереси значно зменшує  небезпеку інфікування. Для профілактики ІПСШ також велике значення мають цінності людини.

Завдання 1. Правильні твердження щодо протидії стигмі і дискримінації осіб за будь-якою ознакою.

І. Дискримінація — це обмеження прав частини населення за певною ознакою.

II. Моральні цінності людини мають велике значення для профілактики ІПСШ і протидії стигмі і дискримінації. III. Стигма — це характеристика людини або групи, що е свого роду вадою та спричиняє прагнення покарати, ізолювати або якось інакше принизити людей.

СТОРІНКА 51.

А лише І, ІІ

Б лише І, ІІІ

В лише ІІ, IІІ

Г усі правильні

Завдання 2.

1. Ознаками стигматизації є:

А підкреслення будь-яких відмінностей між людьми, які використовуються для поділу людей на протилежні категорії

Б приписування людям негативних якостей, негативних ознак

В мислення категоріями «ми» і «вони», що дозволяє вважати, що «вони» не такі, як «ми», й обов’язково в чомусь гірші від нас

Г розуміння, що всі люди різні і це різноманіття є позитивною рисою суспільства в цілому

2. Дискримінація і стигма ґрунтуються на :

А низькому культурному рівні

Б толерантності й стриманості

В високій комунікативній компетентності

Г незнанні й страху

Інші завдання дивись тут...