Інші завдання дивись тут...

§ 18 ГУБКА - БАГАТОКЛІТИННИЙ ОРГАНІЗМ, ЩО ПОХОДИТЬ ВІД ОДНОКЛІТИННИХ ТВАРИНОПОДІБНИХ ОРГАНІЗМІВ

     Губка знаходиться на межі між одноклітинними твариноподібними організмами та багатоклітинними організмами, поєднує у собі їх риси. Багатоклітинність призводить до спеціалізації клітин за функціями. Губка складається з клітин різних типів, які функціонують  самостійно, як в одноклітинних організмів, але можуть взаємодіяти між собою.

     Мешкають у морях  і прісних водоймах. Губки - загалом нерухомі (нижньою частиною тіла - підошвою - прикрі­плені до підводних предметів) багатоклітинні поодинокі або колоніальні тва­рини.

    Тіло губок келихоподібної форми. У них є скелет з неорганічних та органічних речовин. Усередині тіла є порожнина, з'єднана із зовнішнім середовищем отво­ром (устям) на верхньому кінці тіла для виведення води з неперетравленими рештками.

Губки мають клітини різних типів: покривні, комірцеві, амебоїдні та інші. Покривні клітини із системою порових канальців (через пори вода з їжею надходить у їхнє тіло) утворюють зовнішній шар губок; комірцеві клітини із джгутиками зазвичай вистеляють внутрішню порожнину губок, забезпечують рух води через їхнє тіло. Між зовнішнім і внутрішнім шарами клітин міститься міжклітин­на речовина, у якій розташовані різні типи клітин. Одні клі­тини утворюють голки або волоконця з неорганічних чи органічних речовин, які слугують своєрідним скелетом губки, інші – амебоїдні - за допомогою несправжніх ніжок захоплюють частинки їжі, слугують для перетравлення їжі у своїх травних вакуолях та транспорту поживних речовин до іншої клітини. Розчинений у воді кисень надходить через поверхню тіла.

Будова губки бодяги.

 

     Губкам притаманна висока здатність до регенерації - відновлення орга­нізмом утрачених частин тіла. Розмноження губок нестатеве (брунь­куванням, поділом, частинами тіла) або статеве.

Роль губок : порошок висушеної губки бодяги застосовується як лікарський засіб, використовують у косметиці ; висушені морські туалетні губки  використовували для мит­тя тіла; виготовляють технічні фільтри у промисловості, з губки кошик Венери роблять сувеніри; їх називають фільтра торами  -  беруть участь у самоочищенні водойм чи морів (кінська губка, кубок Нептуна) ; ними живляться інші мешканці водойм, беруть участь в утворенні осадових порід.

  

1. Що спільного у губок і одноклітинних твариноподібних організмів?

Порожнина губок вистелена шаром джгутикових клітин, які похожі на комірцевого джгутиконосця, вони спрямовують до своєї поверхні їжу — бактерії, водорості, дрібні відмерлі рештки. У міжклітинній речовині їжа захоплюється клітинами шляхом фагоцитозу за допомогою псев­доніжок амебоїдними клітинами,  які її перетравлюють і спрямовують до інших частин тіла.   

 

2. Який експеримент свідчить, що губка займає проміжне положення між одноклітинними твариноподібними організмами та «справжніми» багатоклітинними тваринами?

Дослідження клітин губок під електронним мікроскопом та порівняльний аналіз ДНК свідчить, що губки споріднені з комірцевими джгутиконосцями і мають спільного пращура зі «справжніми» багатоклітинними тваринами.

 

3. Які клітини у багатоклітинному організмі відповідають за розмноження?

За розмноження у багатоклітинних організмів відповідають лише спеціальні клітини — репродуктивні. На них «працює» решта клітин: забезпечує поживними речовинами, закріплює на поверхні, збільшує розміри самого ор­ганізму, захищає від ворогів та зовнішніх несприятливих впли­вів і т. д.

Інші завдання дивись тут...

 

 • Владік
  Що таке репродуктивні клітини? ---- спеціалізовані статеві клітини
  19 листопада 2018 17:22
 • Марія
  Дякую
  15 листопада 2021 19:17
 • Абобус
  Спасибо очень помогли
  22 листопада 2021 18:27