Інші ГДЗ дивись тут...

 

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

"БІОЛОГІЯ 6 клас " І.Ю. Костіков, С.О. Волгін

За новою програмою 2020 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Сторінки  4 - 12 §  1 -  4  Ознаки життя. Різноманітність життя. Основні розділи біології. Науковий метод у біології

Сторінки 13 - 44 §  5 - 10  Мікроскоп та дослідження клітини: екскурс в історію. Будова мікроскопа. Будова клітини. Спільні ознаки рослинної і тваринної клітин. Відмінні риси будови рослинної і тваринної клітин. Поділ клітин. Практична робота 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним. Практична робота 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа

Сторінки 45 - 60 § 11 - 14  Бактерії — найменші одноклітинні організми. Шкідливі бактерії. Корисні бактерії. Різноманітність та значення бактерій у природі.

Сторінки 61 - 63 § 15 Одноклітинні еукаріоти.

Сторінки 64 - 68 § 16 Твариноподібні одноклітинні організми.

Сторінки 69 - 73 § 17 Одноклітинні водорості.

Сторінки 73 - 76 § 18 Губка — багатоклітинний організм, що походить від одноклітинних твариноподібних організмів.

Сторінки 76 - 80 § 19 Багатоклітинні водорості: ульва, хара.

Сторінки 81 - 88   § 20 - 21 Будова молодої рослини. Основні процеси життєдіяльності квіткової рослини.

Сторінки 88 - 93  § 22 Тканини рослин

Сторінки 93 - 101 § 23 - 24 Будова і функції кореня.Кореневі системи. Видозміни кореня.

Сторінки 102 - 105 § 25 Будова та функції пагона.

Сторінки 106 - 111 § 26 Стебло — осьова частина пагона.

Сторінки 111 - 120 § 27 - 28 Листок — бічний орган пагона. Внутрішня будова листка.

Сторінки 121 - 125 § 29 Видозміни пагона та його частин.

Сторінки 126 - 130 § 30 Вегетативне розмноження рослин.

Сторінки 130 - 135 § 31 Квітка.

Сторінки 136 - 140 § 32 Запилення і запліднення у квіткових рослин.

Сторінки 140 - 144 § 33 Суцвіття.

Сторінки 144 - 146 § 34 Насінина.

Сторінки 146 - 152 § 35 Плід.

Сторінки 152 - 156 § 36 Рухи рослин.

Сторінки 157 - 160 § 37 Різноманітність водоростей.

Сторінки 161 - 164 § 38 Мохи.

Сторінки 164 - 168 § 39 Плауни і хвощі.

Сторінки 169 - 172 § 40 Папороті.

Сторінки 173 - 176 § 41 Голонасінні.

Сторінки 177 - 179 § 42 Покритонасінні. Дводольні та однодольні покритонасінні.

Сторінки 179 - 182 § 43. Принципи біологічної систематики і різноманітність покритонасінних.

Сторінки 182 - 188 § 44 Екологічні групи і життєві форми рослин. 

Сторінки 189 - 198 § 45 Рослинні угруповання. Практична робота 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин. Практична робота 4. Визначення видів кімнатних рослин,придатних для вирощування в певних умовах.

Сторінки 199 - 204 § 46 Поняття про гриби та особливості їх живлення.

Сторінки 204 - 207 § 47 Особливості будови грибів: грибниця, плодове тіло. Розмноження (на прикладі печериці).

Сторінки 207 - 211 § 48 Макроскопічні гриби: особливості живлення та роль у природі.

Сторінки 211 - 216 § 49 Отруйні гриби.

Сторінки 216 - 219 § 50 Гриби неїстівні та їстівні.

Сторінки 219 - 227 § 51 - 52 Мікроскопічні гриби: дріжджі та цвілеві гриби. Мікроскопічні гриби, що викликають хвороби рослин.

Сторінки 227 - 234 § 53 Лишайники. Практична робота 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

 

За новою програмою 2014 року

Сторінки  4 - 12 §  1 -  4  Ознаки життя. Різноманітність життя. Основні розділи біології. Науковий метод у біології

Сторінки 13 - 46 §  5 - 10  Мікроскоп та дослідження клітини: екскурс в історію. Будова мікроскопа. Будова клітини. Спільні ознаки рослинної і тваринної клітин. Відмінні риси будови рослинної і тваринної клітин. Поділ клітин. Практична робота 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним. Практична робота 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа

Сторінки 47 - 63 § 11 - 14  Бактерії — найменші одноклітинні організми. Шкідливі бактерії. Корисні бактерії. Різноманітність та значення бактерій у природі.

Сторінки 64 - 67 § 15 Одноклітинні еукаріоти.

Сторінки 68 - 73 § 16 Твариноподібні одноклітинні організми.

Сторінки 74 - 79 § 17 Одноклітинні водорості.

Сторінки 80 - 82 § 18 Губка — багатоклітинний організм, що походить від одноклітинних твариноподібних організмів.

Сторінки 83 - 88 § 19 Багатоклітинні водорості: ульва, хара.

Сторінки 92 - 96   § 20 - 21 Будова молодої рослини. Основні процеси життєдіяльності квіткової рослини.

Сторінки 97 - 103  § 22 - 23 Тканини рослин. Основні групи постійних тканин у рослин.

Сторінки 103 - 112 § 24 - 25 Будова і функції кореня.Кореневі системи. Видозміни кореня.

Сторінки 113 - 117 § 26 Будова та функції пагона.

Сторінки 117 - 123 § 27 Стебло — осьова частина пагона.

Сторінки 123 - 132 § 28 - 29 Листок — бічний орган пагона. Внутрішня будова листка.

Сторінки 133 - 138 § З0 Видозміни пагона та його частин.

Сторінки 138 - 142 § 31 Вегетативне розмноження рослин.

Сторінки 143 - 148 § 32 Квітка.

Сторінки 148 - 152 § 33 Запилення і запліднення у квіткових рослин.

Сторінки 153 - 156 § 34 Суцвіття.

Сторінки 157 - 159 § 35 Насінина.

Сторінки 159 - 164 § 36 Плід.

Сторінки 164 - 168 § 37 Рухи рослин.

Сторінки 170 - 173 § 38 Різноманітність водоростей.

Сторінки 173 - 177 § 39 Мохи.

Сторінки 177 - 181 § 40 Плауни і хвощі.

Сторінки 181 - 185 § 41 Папороті.

Сторінки 186 - 190 § 42 Голонасінні.

Сторінки 191 - 193 § 43 Покритонасінні. Дводольні та однодольні покритонасінні.

Сторінки 193 - 196 § 44. Принципи біологічної систематики і різноманітність покритонасінних.

Сторінки 196 - 203 § 45 Екологічні групи і життєві форми рослин. 

Сторінки 203 - 212 § 46 Рослинні угруповання. Практична робота 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин. Практична робота 4. Визначення видів кімнатних рослин,придатних для вирощування в певних умовах.

Сторінки 213 - 218 § 47 Поняття про гриби та особливості їх живлення.

Сторінки 218 - 221 § 48 Особливості будови грибів: грибниця, плодове тіло. Розмноження (на прикладі печериці).

Сторінки 221 - 225 § 49 Макроскопічні гриби: особливості живлення та роль у природі.

Сторінки 226 - 230 § 50 Отруйні гриби.

Сторінки 231 - 234 § 51 Гриби неїстівні та їстівні.

Сторінки 234 - 242 § 52 - 53 Мікроскопічні гриби: дріжджі та цвілеві гриби. Мікроскопічні гриби, що викликають хвороби рослин. 

Сторінки 242 - 247 § 54 Лишайники. Практична робота 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

Інші ГДЗ дивись тут...