§7. ВИГОТОВЛЕННЯ МІКРОПРЕПАРАТІВ.

Клітини можна досліджувати у живому стані (клітини ростуть і розмножують на штучних середо­вищах з поживними речовинами; метод має назву метод куль­тури клітин, дає змогу вивча­ти певні процеси життєдіяльності клітини, такі як рух цитоплазми, процес поділу тощо, використовують у медичній практиці для перевірки впливу нових лікарських препаратів, для отримання лікарських, біостимуляторів та інших речовин) або зафіксованому стані (щоб зафіксувати клітини, тобто закріпити в певному положенні, їх обробляють спеціальними хімічними речовинами, швидко заморожу­ють або висушують, потім окремі структури фіксованих клітин забарвлю­ють спеціальними барвниками; метод має назву метод виготовлення мікроскопічних препаратів : постійні мікропрепарати можуть зберігатися тривалий час і дають змогу детальніше розглянути і вивчати клітинні структури, тимчасові мікропрепарати можуть зберігатися не більше місяця і дають змогу вивчати про­цеси життєдіяльності клітин).

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1.Постійні мікропрепарати виготовляють для:   а) негайного використання; б) тривалого зберігання.

2.Метод виготовлення тимчасових мікропрепаратів дає змогу детально вивчати: а) окремі процеси життєдіяльності клітини; б) усі структури клітини.