Інші ГДЗ дивись тут...

 

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

"БІОЛОГІЯ 6 клас " Л.І. Остапченко, П.Г. Білан і ін. 

 Нова програма 2014 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

§ 1 Біологія - наука про живу природу Сторінка 4 – 7

§ 2 Основні властивості живого. Сторінка 7 – 10

§ 3 Різноманітність життя на Землі Сторінка 11 – 15

§ 4 Методи вивчення організмів. Застосування біологічних знань у діяльності людини Сторінка 15 – 19

§ 5 Клітина - одининиця будови організмів. Історія вивчення клітини Сторінка 20 – 23

§ 6 Метод світлової мікроскопії. Збільшувальні прилади та їх призначення. Сторінка 24 – 29

§ 7 Виготовлення мікропрепаратів. Сторінка 29 – 32

§ 8 Знайомство з клітиною. Клітинна мембрана. Сторінка 32 – 35

§ 9 Внутрішнє середовище клітини: цитоплазма та включення. Сторінка 36 – 38

§ 10. Основні органели клітини. Сторінка 39 – 43

§ 11. Ядро клітини. Сторінка 43 – 45

§ 12. Ріст і розмноження клітин. Сторінка 45 – 47

§ 13. Одноклітинні твариноподібні організми – мешканці водойм. Сторінка 48 – 52

§ 14. Одноклітинні твариноподібні організми – збудники хвороб людини. Сторінка 53 – 55

§ 15. Одноклітинні організми, здатні до фотосинтезу. Сторінка 56 – 61

§ 16. Одноклітинні гриби - дріжджі. Сторінка 61 – 63

§ 17. Бактерії: будова та процеси життєдіяльності. Сторінка 63 – 66

§ 18. Бактерії: будова та процеси життєдіяльності. Сторінка 67 – 71

§ 19. Перехід до багатоклітинності. Сторінка 71 – 73

§ 20. Губки - примітивні багатоклітинні тварини. Сторінка 74 – 77

§ 21. Рослина – живий організм. Сторінка 78 – 83

§ 22. Тканини рослин. Сторінка 83 – 86

§ 23. Корінь. Будова і функції. Сторінка 86 – 92

§ 24. Види коренів та їх видозміни. Сторінка 92 – 96

§ 25. Пагін. Будова пагона. Його розвиток з бруньки. Сторінка 96 – 99

§ 26. Будова стебла. Сторінка 99 – 103

§ 27. Видозміни пагона. Сторінка 103 – 106

§ 28. Будова та функції листка. Сторінка 107 – 111

§ 29. Тривалість життя листків. Видозміни листка. Сторінка 112 – 115

§ 30. Транспорт речовин. Взаємозв'язки між різними частинами. Сторінка 115 – 118

§ 31. Рухи рослин. Сторінка 118 – 121

§ 32. Розмноження рослин. Сторінка 121 – 124

§ 33 Квітка як орган статевого розмноження рослин. Сторінка 125 – 128

§ 34 Суцвіття. Сторінка 129 – 131

§ 35 Запилення. Сторінка 131 – 134

§ 36. Запліднення у квіткових рослин. Будова насінини. Сторінка 134 – 137

§ 37 Проростання насіння. Сторінка 137 – 140

§ 38 Різноманітність плодів. Сторінка 140 – 144

§ 39 Ріст та розвиток рослин. Сторінка 140 – 144

§ 40. Поняття про класифікацію рослин. Сторінка 148 – 151

§ 41 Водорості. Сторінка 151 – 157

§ 42 Мохи. Сторінка 156 – 159

§ 43 Плауни, хвощі, папороті. Сторінка 159 – 164

§ 44. Голонасінні. Сторінка 164 – 167

§ 45. Покритонасінні (квіткові). Сторінка 168 – 170

§ 46. Сільськогосподарські рослини. Сторінка 170 – 173

§ 47. Екологічні групи рослин. Сторінка 174 – 177

§ 48. Життєві форми. Рослинні угруповання. Сторінка 178 – 183

§ 49. Типи рослинних угруповань. Сторінка 184 – 186

§ 50. Значення рослин для життя на планеті Земля та людини. Сторінка 186 – 191

§ 51. Загальна характеристика грибів. Сторінка 192 – 195

§ 52. Екологічні групи грибів. Сторінка 195 – 198

§ 53. Лишайники - приклад симбіотичних організмів. Сторінка 198 – 203

§ 54 Шапинкові гриби. Сторінка 203 – 206

§ 55. їстівні та отруйні шапинкові гриби. Сторінка 206 – 212

§ 56. Гриби - паразити. Сторінка 212 – 215

§ 57. Значення грибів у природі та житті людини. Сторінка 216 – 218

§ 58. Узагальнення. Будова та життєдіяльність організмів. Сторінка 219 – 221

Інші ГДЗ дивись тут...