Інші завдання дивись тут...

§13. ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНОПОДІБНІ ОРГАНІЗМИ - МЕШКАНЦІ ВОДОЙМ.

Одноклітинні істоти є цілісними самостійними організмами, бо вони рухаються, живляться, дихають, реагують на подразники, розмножуються.

       Тип живлення, за якого організм отримує готові органічні речови­ни, називають гетеротрофним.

Характерною особливістю багатьох одноклі­тинних тварин, є здатність утворювати за несприятливих умов цисти - клітини у стані спокою, оточені щільною оболонкою (клітини вкриваються щіль­ною оболонкою і припиняють процеси життєдіяльності, можуть так існувати багато років, вітром чи водою забезпечується  розселення).

Комірцеві джгутиконосці мешкають у морях та прісних водоймах, у них клітина на верхньому боці утворює комірець, а якого виходить довгий джгутик (ним спрямовує до своєї поверхні потік води з відмерлими органічні речовинами та бакте­рії). Коли їжа потрапляє на клітинну мемб­рану, її оточує коротка несправжня ніжка, вона втягує здобич у клітину. Утворюється травна вакуоля, де і відбувається процес травлення. Комірцеві джгутиконосці вважаються найближчими ймовірними родичами багатоклітинних тварин, зокрема губок.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Органами руху в інфузорії-туфельки слугують: а) несправжні ніжки; б) джгути­ки; в) війки.

2. Змінна форма клітини властива: а) амебі протею; б) інфузорії-туфельці.

Дайте відповідь на запитання.

1. Яка будова клітини амеби протея? Як вона пересувається?

АМЕБА ПРОТЕЙ – одноклітинний твариноподібний організм, мешкає на дні стоячих прісних водойм. Клітина вкрита клітинною мембраною, форма кліти­ни непостійна утворює несправжні ніжки (так вона рухається та захоплює бактерії та одноклітинні водорості), у цитоплазмі майже в центрі розташоване кулясте ядро (розмножується амеба протей поділом клітини навпіл), є скоротлива вакуоля (вона може змінювати свій об'єм, так з клі­тини виводиться надлишок води та солей, і регулюється тиск усередині), формується органела травна вакуоля (до неї із цитоплазми надходять спеціальні речовини, які перетравлюють їжу, з неперетравленими рештками вакуоля підходить до поверхні клітини і її вміст викидається назовні), дослідження під електронним мікроскопом показали, що її клітина має мітохондрії.

Пересувається амеба протей за допомогою несправжніх ніжок, які утворюються завдяки руху цитоплазми (коли в перед­ній частині клітини утворюються не­справжні ніжки, то в задній - цитоплаз­ма втягується у клітину).

     Газообмін в амеби відбувається через поверхню клітини у процесі дихання (кисень, розчинений у воді, потрапляє в клітину та розкладає органічні речо­вини, при цьому утворюється вуглекислий газ, який виводиться назовні також через поверхню клітини).

2. Які органели є в інфузорії-туфельки?

Інфузорія-туфелька – одноклітинний твариноподібний організм, мешкає у неглибоких прісних водоймах, її довжина до 0,3 мм, плаває переднім кінцем уперед, обертаючись навколо своєї осі.

   Клітина вкрита клітинною мембраною, форма клітини нагадує туфельку і має відносно постійну форму (мембрана з війками та їх корінцями утворює пружний і гнучкий клітинний покрив), має близько 15 тисяч війок на поверхні клітини (за їх допомогою рухається та захоплює бактерії для живлення).

На нижньому боці клі­тини знаходиться велика передротова западина, на дні якої розташований клітинний рот (він відокремлений від цитоплазми клітинною мембраною), там формуються травні вакуолі, неперетравлені частинки їжі виводяться через особливу органелу - поро­шицю, у передній та задній частині знаходяться дві скоротливі вакуолі (оточені зірчасто розташованими водозбираючими канальцями), клітина має два ядра - ве­лике (за формою нага­дує насінину квасолі, керує процеса­ми життєдіяльності в клітині) й мале (кулястої форми зберігає спадкову інформа­цію та передає її дочірнім клітинам під час поділу клітини).

Газообмін від­бувається через поверхню клітини у процесі дихання. Розмножується по­ділом клітини навпіл та статево (процес обміну спадковою інформацією між двома організмами).

3. Яка роль прісноводних одноклітинних твариноподібних організмів у природі та господарстві людини?

Прісноводні одноклітинні організми - джерело живлення для різноманітних мешканців водойм (личинок і малих риб). Їх використовують для визначення санітарного стану водойм (різні види одноклітинних твариноподібних організмів надають перевагу воді з певним ступенем забруднення).

Інші завдання дивись тут...