Інші завдання дивись тут...

§ 19. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ.

Поява багатоклітинності (клітини взаємозв’язані, спеціалізу­ються за будовою та функціями, життєві функції - живлення, подразливість, розмноження тощо - виконують групи клі­тин, а не кожна клітина окремо) стала важливим етапом у розвитку організмів на нашій планеті.

ЕВДОРИНА – багатоклітинна зелена водорість, клітини розташовані в п'ять рядів у грудочці слизу. Клітини мають по два джгутики, дві скоротливі вакуолі, хлоропласти з вічком, одне ядро, цитоплазму, клітинну оболонку та мембрану, клітини контактують між со­бою за допомогою власних оболонок. На одному з полю­сів організму розташовані дрібніші клітини, які не здатні до поділу, тому не розмножуються.

ВОЛЬВОКС – багатоклітинна зелена водорість, клітини мають по два джгутики, дві скоротливі вакуолі, хлоропласти з вічком, одне ядро, цитоплазму, клітинну оболонку та мембрану, оболонки сусідніх клітин зростаються між собою. Розмноження нестатеве: великі клітини здатні до поділу (через руйнування оболонки материнської клітини дочірні виходять назовні); статеве розмноження (одні великі клітини дають початок дрібним чоловічим статевим клітинам, інші великі клітини дають початок єдиній великій жіночій клітині – яйцеклітині, після злиття чоловічої і жіночої клітин запліднена яйцекліти­на із часом дає початок новій особині).

УЛЬВА – багатоклітинна зелена водорість (морський салат), мешкає у морях, здебільшого на мілководді, адже уль­ва - теплолюбна та світлолюбна рос­лина.

Ззовні яскраво-зелена пластинка з гофрованими краями завдовжки до 18 см і більше, в основі тіла рослини утворюються вирости – ризоїди (прикріплюють ульву до різних поверхонь), клітини зібрані у два шари, кожна клітина має клітинну оболонку, клітинну мембрану, у цитоплазмі одне ядро та один пластинчастий хлоропласт, клітини спеціалізуються на певних функціях: одні забезпечують процеси фотосинтезу, інші - прикріплення до поверхонь тощо.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть водорість, яка належить до багатоклітинних: а) хламідомонада;

б) хлорела; в) ульва.

2. Укажіть водорість, що належить до одноклітинних: а) ульва; б) вольвокс;

в) хлорела; г) евдорина.

3. Назвіть органелу водоростей, яка містить хлорофіл: а) мітохондрія; б) хлоро­пласт; в) ядро; г) вакуоля з клітинним соком.

Дайте відповідь на запитання.

1. У чому полягає явище спеціалізації клітин?

Воно полягає в тому, що виникають різні типи клітин, які різняться за будовою і функціями, одні відповідають за фотосинтез, інші за прикріплення організму чи розмноження.

2. Чому ульву відносять до багатоклітинних водоростей? 

Організм складається з багатьох клітин, які взаємодіють між собою спостерігається спеціалізація клітин (одні забезпечують процеси фотосинтезу, інші - прикріплення до поверхонь чи розмноження).

3. Де людина використовує ульву? 

Її вживають в їжу в Японії та Кореї. Водорість багата на вітаміни та  хімічні елементи, як Ферум, Манган, Йод.

Поміркуйте. Що спільного та відмінного в будові одноклітинних та багатоклітинних водоростей? Відповідь дайте на прикладі хламідомонади, вольвоксу та ульви. Спільне для хламідомонади та вольвоксу: клітини мають клітинну оболонку, мембрану, ядро та хлоропласт. Відмінне. Хламідомонада – одноклітинна зелена водорість, усі  життєві функції (живлення, подразливість, розмноження тощо) виконує одна клітина. Вольвокс та ульва – багатоклітинні зелені  водорості, клітини з’єднані  між собою, багато клітин виконує всі життєві функції, але є такі, що спеціалізуються на виконанні певних функцій (наприклад, розмноження).

Інші завдання дивись тут...