Інші завдання дивись тут...

§ 31. РУХИ РОСЛИН.

Дайте відповідь на запитання.

Запитання 1. Що таке подразливість та як вона проявляється в рослин?

Подразли­вість - це здатність організму змінювати прояви життєдіяльності у відповідь на дію подразника (зміну температури, вологості, освітленості тощо). Подразливість про­являється в тому, що організми здатні сприймати різні подразники довкілля й реагувати на них. Подразливість у рослин часто проявляється через певні рухи їхніх час­тин, рухові реакції – одна із відповідей рослини на дію подразників навколишнього середовища.

 

Запитання 2. Які рухи спостерігають у рослин?

Тропізм (рух у певному напрямку) на чинники: світла (пагони ростуть у бік джерела світла), сили тяжіння (корінь росте вглиб ґрунту, пагін в протилежний бік силі тяжіння) тощо.

Нутації (колові рухи): стебла витких рослин, наприклад, хмелю здійснюють повільний рух у повітрі у вигляді спіралі, щоб обвивати­ся навколо опори; вусики чіпких рослин, як-от квасолі, повільно здій­снюють рухи, поки не торкнуться опори, після цього вусик міцно обкручується навколо неї.

Настії (реакції на дифузні впливи, наприклад тиск): складання листків при дотику до мімози соромливо, складання листків-пасток комахоїдних рослин, вигини листків, розкривання квіток при підвищенні температури.

 

 

Запитання 3. Що таке добові рухи рослин і що їх зумовлює?

Добові рухи - періодична змі­на положення певних органів - квіток, суцвіть, листків, пагонів, що збігається зі зміною дня та ночі (дістала назву «сон» рослин). 

Чинники добових рухів зумовлюють добові ритми - періодичні зміни умов життя (вологість, освітленість, температура) протягом доби та пристосування до зміни погодних умов довкілля впродовж доби.

 

 

 

Поміркуйте! Яке значення в житті рослин має їхня здатність певним чином відповідати на ті чи інші подразники?

Вироблення пристосування до умов навколишнього середовища.

Інші завдання дивись тут...