§31 РУХИ РОСЛИН.

Рослини, як й інші організми, здатні регулювати свої життєві функції, забезпечувати узгоджену діяльність різних органів та реагувати на зміни в навколишньому середовищі. Чинники навколишнього середовища: дощ, вітер, сила тяжіння, добові та сезонні коливання температури, тривалість освітлення, чер­гування дня й ночі, сезонні пори року.

Дайте відповідь на запитання.

1. Що таке подразливість та як вона проявляється в рослин?

Подразли­вість - це здатність організму змінювати прояви життєдіяльності у відповідь на дію подразника (зміну температури, вологості, освітленості тощо). Подразливість про­являється в тому, що організми здатні сприймати різні подразники довкілля й реагувати на них. Подразливість у рослин часто проявляється через певні рухи їхніх час­тин, рухові реакції – одна із відповідей рослини на дію подразників навколишнього середовища.

2. Які рухи спостерігають у рослин?

Ростові рухи, пов’язані з ростом, зумовлені спрямованим впливом того чи іншого зовнішнього чинника: світла (пагони ростуть у бік джерела світла), сили тяжіння (корінь росте вглиб ґрунту, пагін в протилежний бік силі тяжіння), тиску, дії хімічних сполук, вітру.

Інші рухи пов’язані з наявністю опори (стебла витких рослин, наприклад, хмелю здійснюють повільний рух у повітрі у вигляді спіралі, щоб обвивати­ся навколо опори; вусики чіпких рослин, як-от квасолі, повільно здій­снюють рухи, поки не торкнуться опори, після цього вусик міцно обкручується навколо неї), періодичними змінами тиску всередині певних груп клі­тин (складання при дотику листків мімози соромливої), ловом здобичі листків-пасток комахоїдних рослиндобовими чи сезонними ритмами.

3.Що таке добові рухи рослин і що їх зумовлює?

Добові рухи - періодична змі­на положення певних органів - квіток, суцвіть, листків, пагонів, що збігається зі зміною дня та ночі (дістала назву «сон» рослин). Наприклад, суцвіття кульбаби розкриваються о 6-й ранку, а о 14-й закриваються; після заходу сонця опускають або складають свої листки квасениця , у моркви молоді суцвіття вночі поникають, а рано-вранці ніби пробуджуються, відновлюючи попереднє положення, у рослин, чиї квітки запилюють денні комахи, квітка також відкривається вдень, а вночі закривається, в рослин, які запилюють нічні комахи, усе відбувається навпаки.

Добові рухи зумовлюють добові ритми - періодичні зміни умов життя (вологість, освітленість, температура) протягом доби та пристосування до зміни погодних умов довкілля впродовж доби.

Сезонні рухи: більшість деревних рослин наших широт восени скидає листя, потім настає стан зимового спокою, а навесні рослини знову починають активно рости.

Їх зумовлюють сезонні ритми - періодичні зміни умов життя (вологість, освітленість, температура), пов'язані із чергуванням пір року.

Поміркуйте! Яке значення в житті рослин має їхня здатність певним чином відповідати на ті чи інші подразники?

Вироблення пристосування до умов навколишнього середовища.