Інші завдання дивись тут...

§ 34. СУЦВІТТЯ.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Назвіть суцвіття, що належить до складних: а) кошик; б) волоть; в) зонтик; г) початок.

2. Назвіть прості суцвіття, які, зібрані разом, можуть утворювати складне: а) зон­тик; б) головка; в) початок.

Дайте відповідь на запитання.

1. Що таке суцвіття?

Суцвіття - це система пагонів, які несуть на собі групу квіток, розташованих в певному порядку (сукупність квіток, розміщених на спільній осі).

 

2. Які суцвіття називають простими, а які - складними?

За характером галуження головної осі й розміщення квіток розрізняють суцвіття:

• прості (на головній осі розташовані лише поодинокі квітки);

• складні (на головній вісі розташовані бічні гілочки з декількома квітками).

 

Запитання 3. У чому полягає біологічне значення суцвіть?

• збільшується можливість продовження існування виду (ушкодження квітки мало значиме серед багатьох квіток);

• зростання чисельності виду та поширення (утворюється більша кількість плодів з насінням).

• пристосування до ефективного запилення (добре помітні для комах-запилювачів, підвищують якість запилення у вітрозапильних рослин).

 

Поміркуйте. Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть по три приклади простих і складних суцвіть, які мають рослини вашої місцевості.

Прості суцвіття: ромашка, смородина, подорожник.

Складні суцвіття: морква, бузок, пирій.

Інші завдання дивись тут...