§ 49. ТИПИ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ.

Флорою називають сукупність видів рослин, що зростає на певній території , з часом склад флори може змі­нюватись унаслідок господарської діяльності людини, зміни кліматич­них умов та інших чинників (наприклад, флора України, Карпат, Криму). Цю назву дали на честь міфічної богині давніх римлян Флори, покровительки квітів і весни. Рослинністю називають сукупність рослинних угруповань Землі або окремих її частин (на відміну від флори, рослинність характеризується не видовим складом рослин, а сукупністю рослинних угруповань).

Виберіть одну правильну відповідь.

Дайте визначення поняття «флора»: а) сукупність усіх видів рослин певної тери­торії; б) сукупність усіх рослинних угруповань певної території; в) сукупність усіх організмів, що мешкають на певній території; г) сукупність усіх організмів, що мешкають на певній території і взаємодіють з неживою природою.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які типи рослинних угруповань ви знаєте? Чим характеризується певний тип рослинного угруповання?

Розрізняють типи рослинних угруповань, наприклад, ліси (хвойні, широколисті, мішані), луки, степи та болота. Характеризується ярусністю, видовим складом організмів.

2. Що таке ліси та які їхні типи ви знаєте?  

Ліси - угруповання, у яких переважають деревні рослини, у них є п’ять наземних основних ярусів: деревний 1-2-й яруси, чагарниковий, трав'яний, моховий. Розрізняють первинні ліси (існують без втручання люди­ни, тропічні ліси) та вторинні (утворюються на місці первинних, можуть насаджуватись штучно).

Від переважаючих порід дерев розрізняють широ­колисті (трапляються різноманітні види листопадних дерев: дуб, граб, бук, клен, ясен, береза, липа; відповідно до переважаючого виду існують дубові (діброви), букові, грабові, дубово-грабові, березові та інші ліси), хвойні (ліси утворені різними видами голонасінних: ялиною, сос­ною, смерекою, модриною; якщо соснові ліси (сосняки) можуть рости на ґрунтах різних типів, навіть піщаних, то ялинові ліси (ялинники) - лише на зволожених, багатих на гумус) та мішані (можуть пере­важати як листопадні, так і хвойні дерева: граб, бук, дуб, сосна; у таких лісах ростуть чагарники: ліщина, барбарис, ожина, малина і трав'янисті рослини: конвалія, ряст, зірочник, медунка, копитняк, проліски, суниці, квасениця) ліси.

3. Чим степи та луки відрізняються між собою?

У луках панують багаторічні трав'я­нисті рослини (під час посушливих літа та осені надземна частина від­мирає, а в ґрунті залишаються видозмінені підземні пагони або корені; ковила, типчак, тюльпани), що зазвичай ростуть та розвиваються з весни до осені. Луки можуть бути природними (цілинні степи характери­зуються родючими ґрунтами й високою видовою різноманітністю рослин, на жаль, в Україні такий тип рослинних угруповань зберігся лише на території заповідників) і штучними (створені людиною, пасовища для випасання худоби, косовиці); заплавні (у долинах річок, під час повені покриваються водою, вода наносить мул, що сприяє підвищенню родючості ґрунту) і суходільні (зволожуються лише дощами).

4. Які ознаки притаманні болотам?

Болота - це надмірно зволожені території, утворюються внаслідок заростання озер, ставків, водойм або через перезволоження ділянки суходолу. В Україні болота трапляються на Поліссі, півночі лісостепової зони та в При­карпатті.

На болотах переважають трав'янисті рослини: сфагнум, багно зви­чайне, журавлина, осока, рогіз, очерет, росичка, з дерев на болотах часто трапляються осика, вільха, верба. Болота мають надзвичайно важливе значення в природі: з них беруть початок річки, тому осушення боліт призводить до обміління річок.

Схарактеризуйте угруповання мішаного лісу, суходільної луки, степу, болота за характерними ознаками: вологість, посухостійкі рослини, вологолюбні рослини, дерева, чагарники, трави.

Поміркуйте. Які типи рослинних угруповань трапляються у вашій місце­вості? Які види рослин тут зростають?

Трапляються рослинні угруповання : ліси (дерева, чагарники), болота, сади (фруктові дерева та чагарники), поля (злакові, мак, волошки), городи (овочеві рослини), пасовища (конюшина, пирій), лісонасадження, парки (листяні дерева, трава).

    

    

 • Кирилл
  Очень полезный сайт! wink
  14 квітня 2015 20:08
 • Влад
  СПС большое это просто клас
  17 травня 2015 13:11
 • Катя
  Дякую Дуже допомогло
  14 квітня 2020 15:14
 • Абдурахман
  Где после 4 задания задание ------------- натискайте посилання
  16 квітня 2020 15:05