§ 50. ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДЛЯ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ ТА ЛЮДИНИ.

Значення рослин у природі: виробляють органічні речовини з неорганічних, в органічній речовині рослин накопичується сонячна енергія; завдяки фотосинтезу рослини сформува­ли умови для життєдіяльності інших організмів, забезпечили їхнє поши­рення на планеті, усі живі організми використовують для дихання кисень, з нього утворюється озон, який захищає всіх живих організмів Землі від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання, рослини підтримують необхідний для більшості живих організмів рівень кисню в атмосфері й запобігають утворенню надлишку вугле­кислого газу; очищують повітря від забруд­нення шкідливими речовинами; на деревах гніздяться птахи, влаштовують свої домівки бджоли, оси, мурашки, лисиці та інші тварини, рослини беруть участь у формуванні ґрунтів та природних ландшаф­тів, відмерлі рештки рослин (листя, корені, плоди) збагачують ґрунт органічною речовиною та мінеральними елементами, корені розпушу­ють ґрунт, насадження запобігають руйнуванню ґрунтів, закріплюють яри, гірські схили, узимку в рослинних насадженнях затримується сніг, який захищає ґрунт і його мешканців від промерзання, утворили поклади кам'яного вугілля, торфу, сланців.

Значення у житті людей: забезпечують продуктами харчування, поживними речовинами вуглевода­ми (крохмалем (хліб), цукрами), білками, оліями, вітамінами, пряними речовинами, ліками, деревиною, папером, тканинами з бавовни та льону, навіть м'ясо, молоко, масло, сир, яйця, рибу, шовк, шерсть, шкіру тощо ми маємо завдяки тому, що свійські тварини живляться рослинами, отримання цілющих речовин – фітонцидів, які згубно діють на хвороботворних бактерій (горіх волоський, дуб, береза, сосна, ялина, яловець, кедр), тобто годують, одягають, зігрівають, лікують.

Виберіть одну правильну відповідь.

Назвіть організми, здатні створювати органічні речовини з неорганічних: а) багато­клітинні тварини; б) гриби; в) рослини; г) паразитичні бактерії.

Назвіть організми, які здатні споживати лише готові органічні сполуки: а) водо­рості; б) вищі спорові рослини; в) гриби; г) голонасінні.

Дайте відповідь на запитання.

1. У яких середовищах поширені рослини?

Рослинність поширена на всіх континентах і в усіх кліматичних зонах.

2. Завдяки якому процесу рослини утворюють кисень та органічні речовини?

В процесі фотосинтезу з неорганічних речовин утворюються органічні речовини та кисень.

3. Як рослини впливають на клімат Землі? Який вплив рослин на ґрунти?

В органічній речовині рослин накопичується сонячна енергія, завдяки фотосинтезу рослини забезпечують кисень, з нього утворюється озон, який захищає всіх живих організмів Землі від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання, рослини підтримують необхідний для більшості живих організмів рівень кисню в атмосфері й запобігають утворенню надлишку вугле­кислого газу; очищують повітря від забруд­нення шкідливими речовинами.

Рослини беруть участь у формуванні ґрунтів та природних ландшаф­тів, відмерлі рештки рослин (листя, корені, плоди) збагачують ґрунт органічною речовиною та мінеральними елементами, корені розпушу­ють ґрунт, насадження запобігають руйнуванню ґрунтів, закріплюють яри, гірські схили, узимку в рослинних насадженнях затримується сніг, який захищає ґрунт і його мешканців від промерзання, утворили поклади кам'яного вугілля, торфу, сланців.

4. Чому людина повинна дбати про збереження та охорону рослин?

Знання життя рослин необхідне і корисне для кращої взаємодії з ними - захисту і використання їх у повсякденному житті. Небезпечним для рослин та інших організмів є забруднення ґрун­тів отрутохімікатами, надлишками міне­ральних добрив, радіонуклідами, унаслідок непра­вильного обробітку ґрунтів зменшення товщі верхнього родючого гумусового шару, масове винищення певних видів рослин,  що мають цінну деревину, гарні квітки або ті, які застосовують у медицині, їстівні гриби, зникнення видів організмів, осушення боліт, вирубування лісів, розо­рювання цілинного степу, порушення природної рівноваги. Щоб відвернути екологічну катастрофу, людина повинна дбати про збереження та охорону рослин.

5. Назвіть рослини вашої місцевості, занесені до Червоної книги України.

Для охорони та збереження рідкісних і зникаючих видів рослин, тварин і грибів створено Червону книгу (занесені рослини лілія лісова, підсніжник зви­чайний, зозулині черевички, шафран Гейфелів, рябчик гірський, білотка альпійська, півонія тонколиста, сон великий, тюльпан двоквітковий).

Поміркуйте. Чому людина веде боротьбу з бур'янами?

Буряни швидко розповсюджуються, не дають можливості рости культурним рослинам.

Практична робота №4. Ознайомтеся з описом запропонованих кімнатних рослин. З допомогою вчителя систематизуйте їх за такою схемою:

а) вимоги до освітлення: світлолюбна чи тіньовитривала;

б) вимоги до вологи: вологолюбна чи посухостійка;

в) вимоги до температури повітря: теплолюбна чи холодостійка;

г) вимоги до типу ґрунту;

д) способи розмноження: тільки за допомогою насіння чи здатна й до вегетатив­ного розмноження.

Зробіть висновки, які із запропонованих рослин придатні до вирощування у вас удома. Як їх треба доглядати?

Склали поради щодо вибору приміщення, місця розташування в ньому розглянутих рослин, режим поливу цієї рослини та тип ґрунту для неї...

Рослина

Освітлення

Волога

Температура

Вимоги до ґрунту

Способи розмноження

пеларгонія

тіньовитривала

вологолюбна

теплолюбна

горщик і відкритий ґрунт, підживлення через 14 днів, пересадка

насінням, вегетативне

сенполія

світлолюбна

вологолюбна

теплолюбна

горщик, підживлення через 14 днів, пересадка, легка  ґрунтова суміш

вегетативне

алоє

світлолюбна

посухостійка

теплолюбна

Горщик, пересадка, підживлення раз у місяць, дренаж

вегетативне

зигокактус

світлолюбна

вологолюбна

теплолюбна

горщик, легка суміш, дренаж, підживлення раз у місяць

вегетативно

         

 • Учениця
  Допоможіть!Мені потрібно зробити проект "Значення рослин"!Я думаю зробити його на зеленому листку (папір) і ще я добре вмію малювати...Допоможіть...Є ідеї? no ------ посередині два слова: значення рослин, від них ідуть стрілки до 13 кілець з надписами, у кільцях 1) рослини, від них піднімається О2 (кисень), 2) дерев'яний будинок (будівництво), 3) озеро з очеретом (торф, вугілля), 4) хліб на столі (харчування), 5) пляшка з ліками або символ медицини - тарілка зі змією (медицина), 6) вогнище (паливо), 7) коричнева рілля (збагачують грунт), 8) духи (косметика), 9) сосни по обидва боки яру (укріплюють яри), 10) вазон квітів (декор), 11) сірий листок тополі (очищають повітря), 12) ланцюг (ланки взаємозв'язків), 13) три крапки (багато іншого)
  20 квітня 2015 19:42
 • Лена
  Чудово!!!!!!
  14 квітня 2019 11:41
 • Віра
  Поможіть будь ласка практична робота №4 1,2,3,4 питання ------ Додали табличку і посилання на розгорнуту відповідь.
  6 квітня 2021 14:45