Загрузка...

Сторінки 15-16. ВСТУП. КЛІТИНА. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ.

I рівень

1 Допиши речення (1 бал)

Наука, яка вивчає прояви життя на планеті Земля, називається біологія.

 

2. Назви (1 бал)

прилад, який дає змогу вивчати будову клітини - мікроскоп.

 

3. Познач стрілкою на малюнку (1 бал) ядро

<!--[endif]-->

 ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь  (1 бал).

4. Клітинну будову організмів відкрив

А    Т. Шванн.

Б    Р. Броун.

В    Р.Гук.

Г    А. Левенгук.

 

5. Укажи частину мікроскопа, що забезпечує освітлення мікропрепарату.

А    предметний столик.

Б    гвинт.

В    окуляр.

Г    дзеркало.

 

6. Структурою клітини, в якій зберігається спадкова інфор­мація, є

А    ядро.

Б    клітинна мембрана.

В    хлоропласт.

Г     вакуоля.

8. Рослинна клітина відрізняється від тваринної наявністю

А    ядра.

Б    цитоплазми.

В    вакуолі.

Г    мітохондрій.

 

8. Учні на уроці за допомогою мікроскопа ознайомилися з рухом цитоплазми в клітинах листка елодеї. Назви метод вивчення організмів, який вони при цьому використали.

1.    експеримент

2.    спостереження

3.    порівняння

4.    опис

 

6. Одним з положень клітинної теорії є твердження, що

А    всі організми складаються з клітин.   

Б    деякі організми не мають клітинної будови.

В    клітини рослин і тварин не мають спільних рис

Г    рослинні і тваринні клітини містять хлоропласти.

 

IV рівень

10. Поясни (3 бали)

на прикладах значення біологічних знань у житті людини. 

Науковці виробляють нові ліки, антибіотики для лікування людей.

Вчені створюють нові сорти рослин та породи тварин для забезпечення продовольством.

Деякі види бактерій та грибів використовуються у харчовій промисловості.

Для охорони і збереження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин створені заповідники, ведуться так звані Червоні книги.

  

Загрузка...