Інші завдання дивись тут...

Сторінки 15-16. ВСТУП. КЛІТИНА. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ.

I рівень

1 Допиши речення (1 бал)

Наука, яка вивчає прояви життя на планеті Земля, називається біологія.

 

2. Назви (1 бал)

прилад, який дає змогу вивчати будову клітини - мікроскоп.

 

3. Познач стрілкою на малюнку (1 бал) ядро

<!--[endif]-->

 ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь  (1 бал).

4. Клітинну будову організмів відкрив

А    Т. Шванн.

Б    Р. Броун.

В    Р.Гук.

Г    А. Левенгук.

 

5. Укажи частину мікроскопа, що забезпечує освітлення мікропрепарату.

А    предметний столик.

Б    гвинт.

В    окуляр.

Г    дзеркало.

 

6. Структурою клітини, в якій зберігається спадкова інфор­мація, є

А    ядро.

Б    клітинна мембрана.

В    хлоропласт.

Г     вакуоля.

7. Рослинна клітина відрізняється від тваринної наявністю

А    ядра.

Б    цитоплазми.

В    вакуолі.

Г    мітохондрій.

 

8. Учні на уроці за допомогою мікроскопа ознайомилися з рухом цитоплазми в клітинах листка елодеї. Назви метод вивчення організмів, який вони при цьому використали.

1.    експеримент

2.    спостереження

3.    порівняння

4.    опис

 

9. Одним з положень клітинної теорії є твердження, що

А    всі організми складаються з клітин.   

Б    деякі організми не мають клітинної будови.

В    клітини рослин і тварин не мають спільних рис

Г    рослинні і тваринні клітини містять хлоропласти.

 

IV рівень

Зміни 2019 року видання. 10. Наведи приклади застосування біологічних знань людиною (3 бали).

Створення нових ліків, антибіотиків для лікування людей.

Виведення нових сортів рослин та породи тварин для забезпечення продовольством.

Викорстання деяких видів бактерій та грибів у харчовій промисловості.

Створення заповідників для охорони і збереження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин.

 

10. Поясни (3 бали) на прикладах значення біологічних знань у житті людини. 

Науковці виробляють нові ліки, антибіотики для лікування людей.

Вчені створюють нові сорти рослин та породи тварин для забезпечення продовольством.

Деякі види бактерій та грибів використовуються у харчовій промисловості.

Для охорони і збереження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин створені заповідники, ведуться так звані Червоні книги.

Інші завдання дивись тут...