Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до РОБОЧОГО ЗОШИТА 

з БІОЛОГІЇ 6 КЛАС О.А.АНДЕРСОН

2014 і 2019 років видання

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

ЗМІСТ ПОСІБНИКА 2019 РОКУ ВИДАННЯ

2014 року видання дивись нижче 

Сторінка 6. Біологія  наука про життя. Самостійна робота

Сторінка 8. Будова світлового мікроскопа та робота з ним. Практична робота

Сторінка 9. Мікроскоп. Самостійна робота

Сторінка 10. Виготовлення мікропрепарату шкірки луски цибулі. Практична робота

Сторінка 11. Будова клітини листка елодеї. Лабораторне дослідження

Сторінка 13. Порівняння будови рослинної та тваринної клітин. Самостійна робота

Сторінка 14. Клітина – одиниця будови організму. САМОКОНТРОЛЬ

Сторінки 15-16. ВСТУП. КЛІТИНА. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Сторінка 20. Спостереження інфузорій, Лабораторне дослідження

Сторінка 21. Порівняння одноклітинних організмів. Самостійна робота

Сторінки 22. Будова та життєдіяльність одноклітинних організмів, Самостійна робота

Сторінка 25. Бактерії. САМОКОНТРОЛЬ

Сторінки 27-28. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Сторінка 32. Тканини рослинного організму. Самостійна робота

Сторінка 34. Корінь та його функції. Самостійна робота 

Сторінка 36. Будова кореня. Самостійна робота

Сторінка 38. Пагін та його функції. Самостійна робота

Сторінка 39. Будова пагона. Лабораторне дослідження

Сторінка 40. Будова бруньки. Лабораторне дослідження

Сторінка 41. Стебло. Самостійна робота

Сторінка 43. Листок. Самостійна робота

Сторінка 44. Фотосинтез. Самостійна робота

Сторінка 46. Будова цибулини. Лабораторне дослідження

Сторінка 47. Вегетативні органи рослини. САМОКОНТРОЛЬ

Сторінка 48. Способи розмноження рослин. Самостійна робота

Сторінка 51. Будова квітки. Лабораторне дослідження

Сторінка 52. Суцвіття. Самостійна робота

Сторінка 53. Запилення. Самостійна робота 

Сторінка 54. Будова плода. Лабораторне дослідження

Сторінка 55. Плід. Самостійна робота

Сторінка 56. Будова насінини. Лабораторне дослідження

Сторінка 57. Способи поширення плодів та насіння. Самостійна робота

Сторінка 58. Розмноження рослин. САМОКОНТРОЛЬ

Сторінка 59. Квітка й плід. САМОКОНТРОЛь

Сторінки 61-62. РОСЛИНИ. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Сторінка 67. Будова зелених нитчастих водоростей. Лабораторне дослідження

Сторінка 68. Різноманітність водоростей. Самостійна робота

Сторінка 69. Порівняння водоростей. Самостійна робота

Сторінка 70. Водорості. САМОКОНТРОЛЬ

Сторінка 71. Будова моху. Лабораторне дослідження 

Сторінка 73. Будова папоротей. Лабораторне дослідження 

Сторінка 74. Порівняння спорових рослин. Самостійна робота

Сторінка 75. Спорові рослини. САМОКОНТРОЛь

Сторінка 77. Будова голонасінних. Лабораторне дослідження

Сторінка 78. Голонасінні. САМОКОНТРОЛЬ

Сторінки 80. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних. Практична робота

Сторінки 82 Вибір видів кімнатних рослин для вирощування. Практична робота

Сторінка 85. Від рослинного угруповання до екосистеми. Опорний конспект

Сторінки 86. Рослинні угруповання. Самостійна робота

Сторінки 88. Загальна характеристика рослин. Самостійна робота 

Сторінки 91-92. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Сторінка 96. Будова грибної клітини. Самостійна робота

Сторінка 97. Будова шапинкових грибів. Лабораторне дослідження 

Сторінка 99. Будова цвілевих грибів. Лабораторне дослідження

Сторінки 100. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів. Самостійна робота

Сторінка 105. Гриби та лишайники. САМОКОНТРОЛь

Сторінки 107. ГРИБИ. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

 

ЗМІСТ ПОСІБНИКА 2014 РОКУ ВИДАННЯ

2019 року видання дивись вище 

Сторінка 6. Біологія  наука про життя, самостійна робота

Сторінка 8. Будова світлового мікроскопа та робота з ним, практична робота

Сторінка 9. Мікроскоп, самостійна робота

Сторінка 10. Виготовлення мікропрепарату шкірки луски цибулі, практична робота

Сторінка 11. Будова клітини листка елодеї, лабораторне дослідження

Сторінка 12. Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї, лабораторне дослідження

Сторінка 13. Порівняння будови рослинної та тваринної клітин, самостійна робота

Сторінка 14. Клітина – одиниця будови організму, самостійна робота

Сторінки 15-16. ВСТУП. КЛІТИНА. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Сторінка 20. Спостереження інфузорій, лабораторне дослідження

Сторінка 21. Порівняння одноклітинних організмів, самостійна робота

Сторінки 22-23. Будова та життєдіяльність одноклітинних організмів, самостійна робота

Сторінка 25. Бактерії. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Сторінки 27-28. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Сторінка 32. Тканини рослинного організму, самостійна робота

Сторінка 34. Корінь та його функції, самостійна робота 

Сторінка 36. Корінь та його видозміни, самостійна робота

Сторінка 37. Будова коренеплоду, лабораторне дослідження

Сторінка 38. Пагін та його функції, самостійна робота

Сторінка 39. Будова пагона, лабораторне дослідження

Сторінка 40. Будова бруньки, лабораторне дослідження

Сторінка 41. Стебло, самостійна робота

Сторінка 43. Листок, самостійна робота

Сторінка 44. Фотосинтез, самостійна робота

Сторінка 46. Будова цибулини, лабораторне дослідження

Сторінка 47. Вегетативні органи рослини. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Сторінка 48. Способи розмноження рослин, самостійна робота

Сторінка 50. Квітка, опорний конспект

Сторінка 51. Будова квітки, лабораторне дослідження

Сторінка 52. Суцвіття, самостійна робота

Сторінка 53. Запилення, самостійна робота 

Сторінка 54. Будова плода, лабораторне дослідження

Сторінка 55. Плід, самостійна робота

Сторінка 56. Будова насінини, лабораторне дослідження

Сторінка 57. Способи поширення плодів та насіння, самостійна робота

Сторінка 58. Розмноження рослин. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Сторінка 59. Квітка й плід. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Сторінки 61-62. РОСЛИНИ. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Сторінка 67. Будова зелених нитчастих водоростей, лабораторне дослідження

Сторінка 68. Різноманітність водоростей, самостійна робота

Сторінка 69. Порівняння водоростей, самостійна робота

Сторінка 70. Водорості. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Сторінка 71. Будова моху, лабораторне дослідження 

Сторінка 73. Будова папоротей, лабораторне дослідження 

Сторінка 74. Порівняння спорових рослин, самостійна робота

Сторінка 75. Спорові рослини. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Сторінка 77. Будова голонасінних, лабораторне дослідження

Сторінка 78. Голонасінні. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Сторінки 80-81. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних рослин, практична робота

Сторінки 82-83. Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах, практична робота

Сторінка 84. Чинники середовища, опорний конспект

Сторінка 85. Від рослинного угруповання до екосистеми, опорний конспект

Сторінки 86-87. Рослинні угруповання, самостійна робота

Сторінки 88-89. Загальна характеристика рослин, самостійна робота 

Сторінки 91-92. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Сторінка 96. Будова грибної клітини, самостійна робота

Сторінка 97. Будова шапинкових грибів, лабораторне дослідження 

Сторінка 99. Будова цвілевих грибів, лабораторне дослідження

Сторінки 100-101. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості, практична робота

Сторінка 103. Гриби та лишайники. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Сторінки 105-106. ГРИБИ. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Інші ГДЗ дивись тут...