Інші завдання дивись тут... 

5 Органели клітини.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. У клітинах якого організму є хлоропласти?

 А вовка         Б мухомора        В мурахи       Г пшениці

 

2. Вакуоля може займати більшу частину цитоплазми в клітинах

А цибулі        Б крокодила      В людини        Г акули

 

3. Фотосинтез відбувається у

А хромопластах                       В хлоропластах

Б лейкопластах                       Г мітохондріях

 

4. Випишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо твердження неправильне.

А

Клітини рослини мають клітинну оболонку

так

Б

Мітохондрії є в клітинах і тварин, і рослин

так

В

Ядро не бере участі в керуванні процесами, що відбуваються в клітині

ні

 

5. Напишіть назви органел, що позначені на малюнку цифрами.

1 – ядро

2 – цитоплазма

3 – клітинна мембрана

4 – вакуоля

 

6. Порівняйте органели клітин. Заповніть таблицю.

№ з/п

Запитання для порівняння

ядро

вакуоля

1

Чи трапляється в клітинах тварин?

так

ні

2

Чи трапляється в клітинах рослин?

так

так

3

Які функції виконує?

Зберігає спадкову інформацію, керує процессами, що відбуваються в клітині

Наповнена водою, забезпечує пружність клітини, накопичення запасних поживних речовин, фарбування квітів для запилювання та плодів для розповсюдження насіння, часткове накопичення шкідливих продуктів життєдіяльності клітини.  

 

7. Установіть відповідність між органеллами та їхніми функціями (один варіант зайвий)

1 мітохондрія      А зберігає спадкову інформацію, керує процессами. 

2 ядро              Б є енергетичною станцією клітини, забезпечує енергією.

3 хлоропласт      В відокремлює вміст клітини від зовнішнього середовища.

                      Г забезпечує здійснення процесу фотосинтезу

1

2

3

Б

А

Г

 

8. Заповніть порівняльну таблицю.

Хлоропласти

Мітохондрії

Відмінні риси

забезпечує здійснення процесу фотосинтезу, наявні тільки у рослин, помітні під світловим мікроскопом, глюкоза та кисень утворюються після фотосинтезу, зеленого кольору.

є енергетичною станцією клітини, забезпечує енергією, наявні у рослин та тварин, помітні тільки під електронним мікроскопом, глюкоза та кисень є необхідні для реакції.

Спільні риси

Малого розміру, не видно неозброєним оком, відносяться до органел клітини, забезпечують життєдіяльність клітини.

 

Висновки: див. роботу № 4.

Інші завдання дивись тут...