Інші завдання дивись тут... 

Будова рослинної і тваринної клітини.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. У клітинах тварин немає  

 А хлоропластів                      В мітохондрій                

 Б мембран                             Г ядра

 

2. Клітини рослин відрізняються від клітин тварин наявністю

А мембрани       Б цитоплазми       В ядра        Г клітинної оболонки

 

3. Клітини тварин відрізняються від клітини рослин наявністю

А цитоплазми     Б мітохондрій       В лізосоми        Г ядра

 

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо - неправильне.

А

Рослинні клітини мають ядро.

так

Б

Клітини тварин можна дослідити тільки за допомогою електронного мікроскопа

так

В

Хлоропласти – це органели клітин тварин

ні

 

5. Напишіть назви частин клітини елодеї, що позначені на малюнку цифрами.

 

1 – хлоропласт

2 – вакуоля

3 – цитоплазма

4 – клітинна оболонка

 

6. Установіть відповідність між органеллами та їхніми функціями (один варіант зайвий)

1 хлоропласт               А внутрішньоклітинне травлення 

2 лізосома                  Б здійснення процесу фотосинтезу

3 клітинна оболонка      В зберігання води та простих органічних речовин

                              Г захист від механічних пошкоджень та надання пружності

1

2

3

Б

А

Г

 

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: хлоропласт, клітинна оболонка, клітини тварин, клітини рослин.

Зайвим є термін клітини тварин.

Його можна вважати зайвим тому, що хлоропласти, клітинну оболонку мають клітини рослин, цього не мають клітини тварин.

 

8. Заповніть порівняльну таблицю.

Клітини рослин

Клітини тварин

Відмінні риси будови клітин

Мають пластиди, клітинну оболонку, вакуолю

Мають лізосоми, менші розміри клітини

Спільні риси будови клітин

Малого розміру, не видно неозброєним оком, мають клітинну мембрану, ядро, рибосоми для синтезу білків, мітохондрії, цитоплазму, клітинні включення.

 

Висновки: див. роботу № 4.   

Інші завдання дивись тут...