Інші завдання дивись тут... 

7 Утворення нових клітин. Ріст клітин.

Завдання 1 У процесі росту клітини її розміри  

 А зменшуються у два рази                В збільшуються             

 Б залишаються незмінними                Г зменшуються у чотири рази

 

Завдання 2 Хромосоми в ядрах клітин цибулі добре видно в оптичний мікроскоп

А тільки під час поділу             В завжди

Г на певній стадії розвитку           Г протягом усього процесу росту

 

Завдання 3 Перед початком поділу кількість ДНК у клітині збільшується

А у 2 рази           Б у 3 рази           В у 4 рази           Г у 8 разів

 

Завдання 4 Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо - неправильне

А

Існування будь-якої клітини обов’язково закінчується її поділом

ні

Б

Хромосоми є тільки в тих клітинах, які мають ядро

так

В

У ході підготовки до поділу клітини її розміри можуть збільшуватися

так

Завдання 5 Вкажіть, що позначено цифрами на малюнку

1 – материнська клітина

2 – поділ клітини

3 – дочірна клітина

 

Завдання 6 Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: материнська клітина, хромосома, вакуоля, дочірня клітина.

Зайвим є термін вакуоля

Його можна вважати зайвим тому, що вакуоля не пов’язана з утворенням нових клітин

 

Завдання 7 Установіть відповідність між термінами та їхніми функціями (один варіант зайвий)

1 поділ                  

2 хромосома          

3 клітинний цикл      

А структура в ядрі клітини, що містить спадкову інформацію   

Б послідовність процесів у клітині від моменту завершення поділу до її наступного поділу                                         

В структура, що відокремлює вміст ядра від цитоплазми

Г складний процес, унаслідок якого з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні.

1

2

3

Г

А

Б

Завдання 8 Розгляньте клітину в стані поділу та клітину між двома поділами та вкажіть риси й властивості, що притаманні кожній з них 

Клітина в стані поділу 

              

Клітина між поділами

             

Відсутня оболонка ядра

Добре видно хромосоми

Поздовжній поділ хромосом

Збільшення розміру клітини

Ядро відокремлене оболонкою

Хромосом не видно

Подвоєння молекул ДНК

 

Завдання 9 Розташуйте зображення клітин цибулі від наймолодшої до найстаршої

3

4

2

 1  5

В процесі росту та розвитку появляються невеликі вакуолі у різних частинах, потім, збільшуючись, вони зливаються.  

 

Висновки:

Поділ клітини складний процес: стають помітні хромосоми, вони поздовжньо діляться на дві половинки, половинки хромосом розходяться до різних полюсів материнської клітини, навколо них формується ядерна оболонка (в новому ядрі опиняється стільки хромосом, скільки було в материнській клітині), далі ділиться цитоплазма і увесь вміст клітини рівномірно розподіляється між двома новими клітинами, утворюються дві дочірні клітини.

Ріст клітини характеризується тим, що новоутворені клітини поступово збільшуються до певних розмірів (в них утворюються білки та інші органічні речовини, подвоюється ДНК), ріст припиняється, вона здатна до поділу. 

Клітина має тривалість життя, завдяки поділу з’являються нові клітини.

Клітинний цикл – стадія росту та стадія поділу.

Інші завдання дивись тут... 

  • юля
    дякую дуже до помогли
    20 листопада 2014 14:07