Інші завдання дивись тут...

15 Будова кореня. Різноманітність коренів. Видозміни кореня

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. На верхівці кореня розташована(-ий)

А брунька                                В кореневий волосок

Б кореневий чохлик                 Г провідна зона

 

2. Зона, що забезпечує потрапляння в корінь мінеральних речовин з ґрунту

А розтягування                          В поділу

Б всисна                                 Г провідна

 

3. За допомогою кореня рослина

А виділяє воду                          В здійснює фотосинтез

Б добуває вуглекислий газ            Г закріплюється в ґрунті

 

4. Завдання до лабораторного дослідження. Напишіть назви елементів будови кореня, що позначені на малюнку цифрами.

1 – зона всмоктування (всисна зона)

2 – зона розтягу (росту)

3 – зона поділу клітин

4 – кореневий чохлик

 

5. Установіть відповідність між зображеннями видозмін кореня та їхніми назвами.

A кореневі бульби                                 Б коренеплоди

В дихальні корені                                  Г повітряні корені

1

2

3

4

Г

В

А

Б

 

6. Порівняйте мичкувату та стрижневу кореневу системи. Заповніть таблицю.

№ з/п

Запитання для порівняння

Мичкувата система

Стрижнева система

1

Чи має добре виражений головний корінь?

ні

так

2

Чи утворюються бічні корені?

так

так

3

Чи виконує функцію закріплення рослини в ґрунті?

так

так

4

Які рослини мають цей тип кореневої системи? Укажіть по три види рослин для кожного типу кореневої системи.

Пшениця, жито, кукурудза, цибуля, часник, ячмінь, подорожник.

Кульбаба, щавель, люпин, квасоля, соняшник, морква, конюшина, сосна, яблуня, буряк, петрушка.

 

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: мичкувата коренева система, стрижнева коренева система, подорожник, пшениця.

Зайвим є термін стрижнева коренева система

Його можна вважати зайвим тому, що подорожник і пшениця мають мичкувату кореневу систему.

   

8. Порівняйте видозміни кореня. Заповніть таблицю.

Повітряні корені

Дихальні корені

Відмінні риси

Характерні для рослин тропічних лісів, часто мичкувата коренева система, ними вбирає воду під час дощу.

Характерні для рослин, що ростуть на болотах, де мало кисню, переважно стрижнева коренева система.

Спільні риси

Виконують функції кореня, є видозмінами кореня.

 

Висновки:

корінь рослини.

Провідні тканини на поперечному зрізі кореня:

 

Інші завдання дивись тут...