Інші завдання дивись тут...

25 Екологічні групи рослин

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Світлолюбною рослиною є

А ялина            В дуб звичайний

Б береза          Г плаун булавоподібний

 

2. У пустелі росте

А овес       Б жито            В опунція        Г картопля

 

3. Теплолюбною рослиною є

А сосна сибірська        В дуб звичайний

Б кактус опунція        Г клен гостролистий

 

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А

Картопля є рослиною довгого дня.

так

Б

Сосна потребує для свого росту доброго освітлення.

так

В

Ряска є водяною рослиною.

так

 

5. Порівняйте показники А і Б, поставте знак « < »,« > » або « = ».

 

№ з/п

Показник А

Знак

Показник Б

1

Мінімальна температура, за якої можуть вижити теплолюбні рослини

       >

Мінімальна температура, за якої можуть вижити холодолюбні рослини

2

Мінімальна кількість вологи, за якої можуть вижити вологолюбні рослини

       >

Мінімальна кількість вологи, за якої можуть вижити посухостійкі рослини

6. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: соняшник, дуб, береза, клен.

Зайвим терміном є соняшник.

Його можна вважати зайвим тому, що життєвою формою дуб, береза, клен відносять до деревовидних рослин, а соняшник – до трав’янистих.

 

7. Установіть відповідність між термінами та їхніми характеристиками (один варіант зайвий).

1 деревні рослини

2 однорічні трави

3 дворічні трави

А трав'янисті рослини, які живуть лише один вегетаційний період, і потім відновлюються з насіння

Б трав'янисті рослини, які живуть кілька вегетаційних періодів і мають багаторічні підземні кореневища

В трав'янисті рослини, які живуть два вегетаційні періоди

Г рослини, пагони яких наприкінці першого року життя повністю дерев'яніють

1

2

3

Г

А

В

 

8. Розгляньте посухостійку рослину та рослину, пристосовану до життя у воді, та вкажіть риси й властивості, що притаманні кожній з них.

      Посухостійка рослина кактус має колючки для зменшення випаровування, стебло запасає воду.

     Водні  рослини мають пристосовані листки, блискучі завдяки кутикулі.

Інші завдання дивись тут...