Інші завдання дивись тут...

29 Цвілеві гриби

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. До цвілевих грибів належить

А опеньок        Б пеніцил           В печериця            Г підосичник

 

2. Аспергіл може утворювати

А їстівні плодові тіла із шапинкою          В отруйні плодові тіла із шапинкою

Б наліт на скоринці хліба                 Г мікоризу із сосною

 

3. Пенціцил є

А збудником холери                                      В збудником чуми

Б збудником грипу                                        Г виробником антибіотика

 

4. Завдання до лабораторного дослідження. Напишіть назви структур цвілевого гриба, що позначені на малюнку цифрами.

1 – конідій

2 – китиці

3 – конідієносець

4 – опорна клітина грибниці

 

5. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А

Мукор є цвілевим грибом.

так

Б

Уперше антибіотик одержали з аспергіла.

ні

В

Пеніцили можуть псувати продукти харчування.

так

 

6. Заповніть порівняльну таблицю.

з/п

Запитання для порівняння

Пеніцил

Мукор

1

Цвілевий чи шапинковий гриб?

цвілевий

цвілевий

2

Як розмножується?

спорами

спорами

3

Якої шкоди може завдати людині?

харчове отруєння

Харчове отруєння, хворобу мікоз

4

Чи використовується в мікро­біологічній промисловості?

виготовлення антибіотиків

Виготовленняя антибіотиків, закваски

 

7. Установіть відповідність між назвами грибів та їхніми властивостями (один варіант зайвий).

1  аспергіл           

2  пеніцил               

3  мукор

А цвілевий гриб, який може спричиняти тяжке захворювання людини         

Б мікоризоутворюючий шапинковий гриб, який співіснує із сосною

В цвілевий гриб, з якого вперше навчилися видобувати цінну речовину для виготовлення ліків

Г цвілевий гриб, міцелій якого виглядає як одна велетенська багатоядерна клітина

1

2

3

А

В

Г

 

8. Розгляньте цвілевий і шапинковий гриби та вкажіть особливості будови та властивості, що є характерними для кожного з них.

Цвілевий гриб (мукор)

Шапинковий гриб

Мікроскопічний гриб;

Одноклітинний;

клітина багатоядерна, нема перегородки;

окремі спорангієносці з круглими спорангіями на вершині;

утворюють плісень;

використовується в мікробіологічній промисловості

 

Макроскопічний гриб;

багатоклітинні;

можуть утворювати мікоризу з рослинами,

гіменофор трубчастий або пластинчастий з нижнього боку шапинки;

бувають їстівними та неїстівними;

утворюють плодове тіло

 

Інші завдання дивись тут...

  • рома
    супер wink
    16 травня 2015 13:29