Інші завдання дивись тут...

10 АМФІБІЇ.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Представником амфібій є 

А осетер    Б ропуха      В латимерія      Г скат

2. Наявні в амфібій, але відсутні у риб 

А парні плавці                      В слинні залози

Б кровоносні судини               Г органи дихання

3. Складовою передньої кінцівки жаби є

А стегнова кістка                    В ребро

Б щелепа                             Г плечова кістка

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Пуголовки ропух мають легені. ні
Б Саламандри розмножуються у воді (випускає личинки у воду) так
В Шкіра амфібій містить багато залоз так

6. Установіть відповідність між термінами та їхніми характеристиками (один варіант зайвий).

1 пуголовок          А відділ задньої кінцівки наземних хребетних 

2 гомілка             Б личинка жаби, яка мешкає у воді та дихає за допомогою зябер

3 передпліччя       В личинка бабки, яка мешкає у воді та дихає за допомогою трахейних зябер

                        Г відділ передньої кінцівки наземних хребетних

1 2 3
Б А Г

7. Розгляньте зображення амфібій та визначте, до яких груп вони належать. Запишіть номери малюнків у відповідні рядки.

Безхвості: 3,4,5,7,9     Хвостаті: 1,2,8,10,11         Безногі: 6,12

8. Порівняйте різні групи амфібій. Заповніть порівняльну таблицю.

Хвостаті

Безхвості

Відмінні риси

Мають хвіст, подовжене тіло, короткі кінцівки, шкірні залози, запліднення внутрішнє

Нема хвоста, тіло коротке, довгі задні кінцівки, запліднення зовнішнє

Спільні риси

Клас земноводні, розмноження пов'язане з водою

9. Дайте відповідь на запитання: «Які особливості будови звичайної ропухи свідчать про пристосування до життя на суходолі?».

Наявні легені для дихання, кінцівки для переміщення, через навантаження опорою для кінцівок є кістки, кровоносна система пристосована до легеневого дихання, очі бачать на великій відстані, поява внутрішнього вуха, щоб чути, повіки для зволоження очей.

Інші завдання дивись тут...