Інші ГДЗ дивись тут...

 

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

"БІОЛОГІЯ 7 клас" К.М.Задорожний

та ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ "БІОЛОГІЯ"

За новою програмою 2015 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

ВСТУП.

Сторінка 4 - 5. 1 - Особливості будови тварин

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН.

Сторінка 6 - 7. 2 - Класифікація тварин. Кишковопорожнинні 

Сторінка 8 - 9. 3 - Кільчасті черви

Сторінка 10 - 11. 4 - Членистоногі. Ракоподібні

Сторінка 12 - 13. 5Павукоподібні

Сторінка 14 - 15. 6 - Комахи

Сторінка 16 - 17. 7 - Молюски

Сторінка 18 - 19. 8 - Паразитичні безхребетні тварини

Сторінка 20 - 21. 9 - Риби

Сторінка 22 - 23. 10 - Амфібії
Сторінка 24 - 25. 11 - Рептилії

Сторінка 26 - 27. 12 - Птахи

Сторінка 28 - 29. 13 - Ссавці

Сторінка 30 - 31. 14 - Хребетні тварини (узагальнення)

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Сторінка 32 - 33. 15 - Живлення і травлення

Сторінка 34. Дихання

Сторінка 36. Транспорт речовин

Сторінка 38. Виділення

Сторінка 40. Опорно-рухова система

Сторінка 42. Симетрія тіла та способи пересування тварин

Сторінка 44. Покриви тіла

Сторінка 46. Органи чуття

Сторінка 48. Нервова система

Сторінка 50. Розмноження тварин

Сторінка 52. Розвиток тварин

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Сторінка 54. Поведінка тварин. Вроджена і набута

Сторінка 56. Форма поведінки. Еволюція поведінки

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Сторінка 58. Популяції, екосистеми та чинники середовища

Сторінка 60. Людина і природа. Природоохоронні території

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Сторінка 62. Подібність у будові та життєдіяльності різних гркп організмів

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Сторінка 2. Виявлення прикладів пристосування до способу життя у комах

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Сторінка 4. Виявлення прикладу пристосування до способу життя у різних птахів

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Сторінка 6. Виявлення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з їх пристосуванням до різних умов існування

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Сторінка 8. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Сторінка 10. Порівняння будови скелетів хребетних тварин

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

Сторінка 12. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

Сторінка 14. Визначення форм поведінки тварин (за описом або відеоматеріалами)

Інші ГДЗ дивись тут...