Інші завдання дивись тут...

1 ВСТУП. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТВАРИН

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Складовою травної системи тварин є

А серце    Б легеня    В шлунок     Г нирка

2. Тканина, у складі якої є нейрони, називається

А сполучною     Б нервовою     В м'язовою      Г епітеліальною

3. Пластиди відсутні в клітинах

А жаби     Б жита      В ялини      Г ялиці

4. Запишіть назви структур клітини тварин, що позначені на малюнку цифрами.

1 — комплекс Гольджі

2 — лізосома

3 — мітохондрії

4 — ядро

5. Установіть відповідність між зображеннями типів тканин та їхніми назвами.

А епітеліальна В нервова Б м'язова Г сполучна

1 2 3 4
В А Г Б

6. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: шлунок, нирка, стравохід, печінка.

Зайвим є термін нирка.

Його можна вважати зайвим тому, що нирка – складова видільної системи, а не травної.

7. Заповніть порівняльну таблицю.

з/п

Ознака для порівняння Рослини Тварини
1 Наявність пластид у клітині так ні (крім одноклітинних організмів)
2 Наявність клітинної оболонки так ні
3 Тип живлення автотрофне гетеротрофне
4 Яка речовина (крохмаль чи глікоген) запасається в клітинах крохмаль глікоген

8. Заповніть схему, правильно розмістивши в ній наведені поняття.

Поняття: головний мозок, гортань, дихальна система, кровоносна система, легені, нервова система, серце, системи органів, спинний мозок, трахея.

9.  Дайте відповідь на запитання: «Які знання із зоології можуть допомогти людям в утриманні свійських тварин?».

Щоб утримувати свійські тварини, треба знати як харчуються і яку їжу вживають свійські тварини, умови утримання, життя, розведення, поведінку.

Інші завдання дивись тут...   

 

  • влад
    клааас
    25 вересня 2018 18:31