Інші завдання дивись тут...

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТВАРИН. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ 

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Кишковопорожнинні — це назва 

А виду  Б класу    В відділу    Г типу

2. Представником кишковопорожнинних є

А аурелія    Б губка бодяга     В людина      Г модрина

3. Характерною ознакою кишковопорожнинних є наявність

А ротового отвору    В нервових клітин

Б статевих клітин     Г жалких клітин

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Тіло кишковопорожнинних складається з двох шарів клітин так
Б Деякі медузи становлять смертельну небезпеку для людини так
В Кишковопорожнинні розмножуються тільки статевим шляхом ні

5. Запишіть назви структур будови гідри, що позначені на малюнку цифрами.

1 – ентодерма 

2 – щупальце  

3 – ектодерма 

4 – брунька 

6. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями (один варіант зайвий).

1 ектодерма

2 ентодерма

3 брунька

А клітина, яка утворюється внаслідок злиття сперматозоїда та яйцеклітини

Б зовнішній шар клітин тіла

В внутрішній шар клітин тіла

1 2 3
Б В Г

7. Установіть правильну послідовність систематичних категорій у порядку від найбільшої до найменшої.

А вид          В ряд

Б тип          Г родина

1 2 3 4
Б В Г А

8. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: фізалія, кораловий поліп, коренерот, інфузорія.

Зайвим є термін інфузорія

Його можна вважати зайвим тому, що одноклітинний організм не належить до типу кишковопорожнинні.

9. Дайте відповідь на запитання: «Чому гідри не живуть у річках зі швидкою течією?».

Вони малорухливі, кріпляться підошвою до підводний предметів, чого не зроблять при великій швидкості течії. Саме у стоячій воді є організми для харчування гідри.

Інші завдання дивись тут...

 

  • Денис
    Спасибо большое
    25 вересня 2017 15:33
  • Анна
    спасибі вам велике
    14 вересня 2022 08:54