Інші завдання дивись тут...

3 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Представником кільчастих червів є

А аурелія    Б коренерот     В актинія      Г палоло

2. Який кільчастий черв живе в морській воді?

А трубочник   Б гідра    В нереїс      Г медична п'явка

3. Присоски має

А палоло                     В трубочник

Б дощовий черв'як         Г медична п'явка

4. Порівняйте показники А і Б, поставте знак «»>, «<» або «=».

№ з/п Показник А Знак Показник Б
1

Кількість щетинок у дощового

черв'яка (малощетинкові)

<

Кількість щетинок у

нереїса (багатощетинкові)

2

Кількість присосок у несправжньої

кінської п'явки (2)

= Кількість присосок у трубочника (2)

5. Запишіть назви структур будови дощового черв'яка, що позначені на малюнку цифрами.

1 – поясок

2 – передній кінець

3 – задній кінець

4 – тулуб

6. Порівняйте двох представників кільчастих червів. Заповніть порівняльну таблицю.

№ з/п Ознака для порівняння Дощовий черв'як Медична п'явка
1 Наявність щетинок так ні
2 Наявність присосок

ні

так
3 Спосіб живлення

Органічні речовини в ґрунті

(заковтує землю з рештками)

паразит (кровосос)
4 Середовище існування ґрунт вода

7. Порівняйте різні групи кільчастих червів. Заповніть порівняльну таблицю.

Солоні водойми: 4,3,6      Прісні водойми: 1, 2, 7        Ґрунт: 8

8. Розгляньте зображення кільчастих червів та визначте їхнє середовище існування. Запишіть номери малюнків у відповідні рядки.

Малощетинкові черви

Багатощетинкові черви

Відмінні риси

Гермафродити, щетинок небагато, нема бічних виростів, непрямий розвиток, живуть у воді та ґрунті

Роздільностатеві, на кожному сегменті є багато щетинок, мають бічні вирости – параподії , прямий розвиток, живуть у воді.

Спільні риси

Є щетинки, сегментоване тіло, замкнута кровоносна система, наскрізна травна система, двобічна симетрія тіла.

9. Запропонуйте свою класифікацію способів живлення кільчастих червів.

1. Фільтруючо-ґрунтова, смоктальна, звичайна.

2. Ґрунтова, паразитична, водна.

Інші завдання дивись тут...