Інші завдання дивись тут...

14 Хребетні тварини (узагальнення)

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Представником хребетних тварин є

А кальмар  Б тарган   В людина  Г ехінокок

2. На відміну від хруща у коропа є

А очі             В кінцівки

Б хребет       Г голова

3. У карася немає

А легенів          В зябрових щілин

Б плавців          Г мозку

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А

Тритон є хребетною твариною.

+

Б

У акули є парні плавці.

+

В

Усі хребетні мають череп.

-

5. Запишіть назви структур будови ссавців, що позначені на малюнку цифрами.

1 – передні кінцівки

2 – вухо

3 – голова

4 – хвіст 

6. Установіть відповідність між органами, що забезпечують рух, та тваринами, у яких вони наявні (один варіант зайвий).

1 хвіст   

2 крила   

3 кінцівки

А голуб Б гадюка В карась Г жаба

1

2

3

Б

А

Г

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: курка, кальмар, акула, шимпанзе.

Зайвим є термін кальмар.

Його можна вважати зайвим тому, що кальмар відноситься до головоногих молюсків (безхребетних), решта тварин – до хордових.

8. Порівняйте комах і хребетних тварин. Заповніть порівняльну таблицю.

Комахи

Хребетні

Відмінні риси

Безхребетні. Скелетом служить хітиновий покрив. Органи дихання – трахеї, у водних трахейні зябра. Тіло складається з трьох сегментів. Мають фасеткові очі.

Хордові. Мають скелет. Органи дихання – легені, у водних тварин зябра. Мають парні кінцівки – у риб плавці, у наземних – кінцівки. Органами виділення є нирки. Центральна нервова система складається з головного та спинного мозку.

Спільні риси

Опанували всі середовища. Статеве розмноження. Мають кровоносну, видільну, нервову системи. Переважно здатні до активного руху.

 

9. Дайте відповідь на запитання: «Які особливості будови крокодила є результатом пристосування до характерного для нього способу життя?».

Міцний скелет; розвинені зуби для захоплення та перетирання здобичі; хвіст для плавання; під час полювання більшість крокодилів ховаються у водоймі, виставивши над водою лише очі й ніздрі, тому очі спереду для спостереження за здобиччю також можуть рухатися завдяки спеціальним м'язам, що дозволяє їм бачити нерухомі предмети; повіка зволожує очі; шийний відділ є гнучким, що сприяє рухливості голови; дихальна система рептилій — це парні легені для дихання атмосферним повітрям; часткова перегородка зрослася, тому чотирикамерне серце, що запобігає змішуванню крові із правого і лівого передсердь, робить газообмін інтенсивнішим.

Інші завдання дивись тут...