Інші завдання дивись тут...

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

15 Живлення і травлення

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Гетеротрофним організмом є

А береза   Б кішка    В евглена     Г бук

2. До складу травної системи ссавців належить

А шлунок  Б нирка   В  легеня      Г сечовий міхур

3. Позакишкове травлення є характерним

А для зеленого коника   В акули

Б людини                   Г павука-хрестовика

4. Порівняйте показники А і Б, поставте знак «>», «<» або «=».

З/п

Показник А

Знак

(=, <, >)

Показник Б

1

Кількість зубів у голуба (0)

  <

Кількість зубів у крота (багато)

2

Кількість відділів шлунка в корови (4)

   >

Кількість відділів шлунка в курки (1)

5. Запишіть назви структур травної системи кроля, що позначені на малюнку цифрами.

1 – тонка кишка

2 – шлунок

3 – печінка

4 – пряма кишка

6. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями (один варіант зайвий).

1 травлення              

2 печінка                  

3 живлення 

А велика травна залоза

Б залоза, що виробляє слину

В процес отримання організмами речовин і енергії

Г сукупність процесів, що забезпечують механічну й хімічну обробку їжі, її підготовку до засвоєння клітинами

1

2

3

Г

А

В

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: шлунок, печінка, слинна залоза, нирка.

Зайвим є термін нирка.

Його можна вважати зайвим тому, що нирка належить до видільної системи, а шлунок, печінка, слинна залоза до травної системи.

8. Порівняйте травні системи представників різних типів тварин. Заповніть порівняльну таблицю.

Травна система собаки

Травна система павука-хрестовика

Відмінні риси

У ротовій порожнині на щеле­пах розташовані зуби (різці для відкушування, ікла для захоплення і утримання здобичі, корінні для розривання та подрібнення їжі) та язик для визначення смаку їжі та перемішування, слина змочує суху їжу.

У травленні беруть участь ферменти слинних залоз, підшлункової, печінки.   у процесі травлення беруть участь речовини, що виділяються до кишечнику печінкою та підшлунковою залозою.

Кишечник ділиться на тонкий, товстий, прямий.

Вживають тільки рідку їжу сисним ротовим апаратом, характерне позакишкове, або зовнішнє травлення ферментами хеліцер. Травна залоза заповнює більшу частину черевця.

Спільні риси

Складається з рота, глотки, стравоходу, однокамерного шлунка, кишечника, печінки та анального отвору. Тварини – хижаки.

9. Дайте відповідь на запитання: «Чому вівці мають один з найдовших кишечників серед наземних ссавців?».

Ефективність довгого і складного перетравлення целюлози ( з рослинної їжі) підвищується за рахунок збільшення площі кишечника.

Інші завдання дивись тут...

 

  • ROMKA
    очень класная ГДЗ спасибо=)
    16 лютого 2016 18:28