Інші завдання дивись тут...

16 ДИХАННЯ

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Складовою дихальної системи ссавців є

А трахея В селезінка Б підшлункова залоза Г нирка

2. За допомогою зябер дихає

А тарган     Б тарантул      В мокриця      Г медична п'явка

3. Павук-хрестовик дихає за допомогою

А тільки трахей             В тільки легенів

Б тільки зябер              Г трахей і легенів

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Органи дихання забезпечують організм тварин азотом. -
Б За допомогою зябер тварини можуть дихати тільки у воді +
В Хрущ має добре розвинену систему трахей +

5. Запишіть назви структур дихальної системи птаха, що позначені на малюнку цифрами.

1 — задні повітряні мішки  

2 — легеня

3 — трахея

4 —  передні повітряні мішки

6. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: зябра, легені, трахейна система, амфібії.

Зайвим є термін амфібії.

Його можна вважати зайвим тому, що амфібії – тварини, інші терміни відносяться до дихальної системи. 

7. Порівняйте дихальні системи двох видів тварин. Заповніть порівняльну таблицю.

№ з/п Ознака для порівняння Щука Шимпанзе
1 Середовище існування водне наземне
2

Орган, у якому відбувається перехід кисню

із середовища в кров тварини

зябра легені
3 Будова дихальної системи Зябра, зяброві дуги, зяброві кришки, зяброві пелюстки, зяброві тичинки Носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, парні бронхи, легені. Дихання завдяки скороченні діафрагми.

8. Заповніть схему, правильно розмістивши в ній наведені поняття.

Поняття: акула, бабка, зябра, куріпка, легені, носоріг, органи дихання, сарана,

трахейна система, хамелеон.

9. Дайте відповідь на запитання: «Чому будова органів дихання птахів дозволяє їм високо літати, а кажанам — ні?».

Птахи мають повітряні мішки та подвійне дихання, для інтенсивного надходження кисню, що забезпечує організм енергією.

Інші завдання дивись тут...

 

  • влад
    отличный сайт все работы сделал через него! wink
    3 березня 2016 19:43
  • кирил
    Самий лутший сайт
    2 січня 2021 21:54