Інші завдання дивись тут...

16 ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Складовою кровоносної системи жаби є

А печінка                       В підшлункова залоза

Б спинний мозок               Г серце

2. Кровоносна система у зеленої ропухи 

А відсутня     В незамкнена

Б замкнена    Г незамкнена на стадії пуголовка і замкнена в дорослих особин

3. Скільки камер у серці півня?

А одна          В три

Б дві            Г чотири

4. Порівняйте показники А і Б, поставте знак «>», «<» або «=».

№ з/п Показник А

Знак

(=, <, >)

Показник Б
1 Кількість кіл кровообігу в хрящових риб (1) > Кількість кіл кровообігу в птахів (2)
2 Кількість камер у серці дорослої особини саламандри (3) > Кількість камер у серці дорослої особини коропа (2)

5. Установіть відповідність між зображеними кровоносними системами та тваринами, для яких ці системи є характерними.

А жаба         Б птах   В риба 

1 2 3
Б В А

6. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: замкнена кровоносна система, незамкнена кровоносна система, серце, хрущ.

Зайвим є термін хрущ.

Його можна вважати зайвим тому, що хрущ – тварина комаха, інші терміни – складові кровоносної системи.

7. Установіть відповідність між термінами та їхніми характеристиками (один варіант зайвий).

1 замкнена кровоносна система 

2 незамкнена кровоносна система

3 кров

А рідка тканина, яка виконує транспортну та деякі інші функції

Б Тканина, яка виконує опорну та захисну функції

В тип кровоносної системи, у якій кров рухається тільки кровоносна всередині судин система

Г тип кровоносної системи, коли кров рухається як всередині судин, так і в порожнинах тіла тварини

1 2 3
В Г А

8. Порівняйте кровоносні системи різних тварин. Заповніть порівняльну таблицю.

Кровоносна система собаки

Кровоносна система річкового рака

Відмінні риси

Кровоносна система замкнена, наявна кров, серце чотирикамерне, два кола кровообігу.

 

кровоносна система незамкнена, наявна гемолімфа, серце нагадує мішечок з м'язовими стінками

Спільні риси

Наявне серце.

9. Дайте відповідь на запитання: «Чому кровоносна система у великих ракоподібних розвинена краще, ніж у дрібних?».

Примітивні тварини (кишковопорожнинні, плоскі черви) мають невеликий розмір та неінтенсивний обмін речовин, мешкають у водному середовищі, тому надходження і виділення речовин відбувається через поверхню тіла, а внутрішній транспорт — завдяки повільному переміщенню речовин від клітини до клітини в міжклітинній речовині.

Інші завдання дивись тут...

   

  • Маркіян
    Нема тої лабораторної. То біологія. ---------------- Біологія 7 клас. Робочий зошит. К.М. Задорожний, в-цтво "Ранок", 2015 рік. Сторінка 36 - 37.
    11 квітня 2016 20:53