Інші завдання дивись тут...

18 ВИДІЛЕННЯ

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. До органів видільної системи річкового рака належать 

А трахеї     Б спинні залози      В нирки      Г зелені залози

2. Нирки має 

А трубочник      В кліщ

Б карась          Г дощовий черв'як

3. Органом виділення тритонів (земноводних) є

А мальпігієві судини            В нирки

Б зябра                          Г слинні залози

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Газоподібні продукти обміну речовин виводяться з організму ссавців переважно через легені. так
Б У птахів немає сечового міхура. так
В У кільчастих червів відсутні спеціальні органи виділення. ні

5. Запишіть назви структур видільної системи жаби, що позначені на малюнку цифрами.

1 — клоака 

2 — сечовий міхур

3 —  нирка

4 —  сечовід

6. Установіть відповідність між тваринами та їхніми органами виділення (один варіант зайвий).

1 річковий рак

2 бджола

3 скат

А нирки

Б мальпігієві судини 

В зелені залози 

Г легені

1 2 3
В Б А

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: мальпігієві судини, шовковичний шовкопряд, нереїс, тарантул.

Зайвим є термін нереїд.

Його можна вважати зайвим тому, що нереїд відноситься до кільчастих червів і має органами виділення мета нефридії, а шовковичний шовкопряд та тарантул мають органи виділення мальпігієві судини.

8. Порівняйте видільні системи різних тварин. Заповніть порівняльну таблицю.

Видільна система таргана (комаха) Видільна система голуба (птах)
Відмінні риси

Органи виділення – мальпігієві судини. Органи виділення – компактні парні вторинні нирки у формі бобів і розміщені по обидва боки від поперекового відділу хребта, два сечоводи

Спільні риси
Наявна видільна система, що представлена органами виділення, органи виділення пристосовані до зменшення ваги тіла для польоту (мальпігієві судини забирають воду у комах, відсутність сечового міхура у птахів). 

9. Дайте відповідь на запитання: «Чому у птахів редукований сечовий міхур?».

Рідина не збирається для зменшення ваги тіла – пристосування до польоту.

Інші завдання дивись тут...