Інші завдання дивись тут...

20 СИМЕТРІЯ ТІЛА ТА СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ ТВАРИН

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Радіальну симетрію тіла має

А медична п'явка       В гідра

Б камбала               Г коник

2. Двобічну симетрію тіла має

А аурелія      Б кабан        В коренерот        Г гідра

3. Літаючою твариною є

А бабка       Б гавіал        В блоха        Г слонова черепаха

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Слон не може бігти галопом так
Б Медузи мають радіальну симетрію тіла так
В Тварини, які пристосовані до малорухомого способу життя, зазвичай мають двобічну симетрію тіла ні

5. Установіть відповідність між зображеними тваринами та способами їхнього руху.

А стрибання     В біг            

Б повзання      Г політ

1

кажан

2

дощовий черв'як

жаба

4

кінь

Г Б А В

6. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: кажан, їжак, сарана, бджола.

Зайвим є термін їжак.

Його можна вважати зайвим тому, що кажан (ссавець), сарана (комаха), бджола (комаха) можуть літати, а їжак (ссавець) не літає.

7. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

1 радіальна симетрія

2 двобічна симетрія

3 асиметрична будова

А тип будови, за якої через тіло тварини не можна симетрія провести вісь симетрії

Б тип симетрії, за якої через тіло тварини можна симетрія провести лише одну площину симетрії

В тип симетрії, за якої через тіло тварини можна будова провести кілька площин симетрії

1 2 3
В Б А

8. Визначте способи руху тварин. Поставте знак «+» або «-» у відповідних клітинках таблиці.

№ з/п Спосіб руху Гадюка Горобець Хатня муха Вовк Медична п'явка
1 Політ   + +    
2 Плавання +     + +
3 Ходіння   + + +  
4 Повзання +       +

9. Дайте відповідь на запитання: «Чому риби та гідри мають різний тип симетрії тіла?».

Тип симетрії визначається також способом життя: малорухливим та сидячим організмам притаманна (гідра) радіальна симетрія, рухливим (рибам) – двобічна симетрія.

Інші завдання дивись тут...