Інші завдання дивись тут...

22 ОРГАНИ ЧУТТЯ 

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. До органів чуття належить

А печінка       Б яєчник        В око        Г зуб

2. Складовою органа слуху ссавців є

А сітківка                      В бічна лінія

Б носова порожнина         Г вушна раковина

3. Органи смаку в мухи розташовані 

А на ногах       Б язиці         В крилах    Г очах

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Одним з органів чуття риб є бічна лінія так
Б Деякі змії мають терморецептори так
В Земноводні не мають органів слуху ні

5. Установіть відповідність між зображеннями органів чуття та їхніми назвами.

А орган зору            

Б орган слуху

В орган нюху

1 2 3
В А Б

6. Установіть відповідність між тваринами та особливостями їхніх органів зору (один варіант зайвий).

1 восьминіг                           

2 бджола                              

3 дощовий черв'як 

А має тільки фасеткові очі

Б має тільки прості очі

В має і фасеткові, і прості очі 

Г очі відсутні

1 2 3
Б В Г

7. Установіть послідовність проходження звуку через структури органа слуху ссавців.

А середнє вухо                 

Б зовнішнє вухо

В внутрішнє вухо

1 2 3
В А Б

8. Порівняйте органи зору різних тварин. Заповніть порівняльну таблицю.

Орган зору птаха Орган зору бджоли
Відмінні риси
Пара очей, захищена трьома повіками від пересихання. Зазвичай малорухлива, тому птах повертає голову

Фасеткові очі по боках голови і три простих очка. 

Сприйняття світла зміщене, не бачать червоний колір, але добре сприймають ультрафіолет.

Спільні риси
Розвинуті органи зору – очі, розміщені на голові.

9. Дайте відповідь на запитання: «Які особливості органів чуття акули свідчать про її пристосування до життя у воді?».

Розвинутий нюх, чує кров на великій відстані.

Інші завдання дивись тут...