Інші завдання дивись тут...

23 НЕРВОВА СИСТЕМА

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Складовою нервової системи є

А аорта       Б серце        В трахея          Г головний мозок

2. Нервова система у гідри

А відсутня           В дифузна

Б трубчаста         Г представлена черевним нервовим ланцюжком

3. Найбільш складну будову має головний мозок 

А жаби       Б коня        В коропа          Г ящірки

4. Порівняйте показники А і Б, поставте знак «>», «<» або «=».

№ з/п Показник А Знак (=, <, >) Показник Б
1 Кількість нервових вузлів в організмі гідри (0) < Кількість нервових вузлів в організмі дощового черв'яка
2 Кількість відділів головного мозку мурахи  (0) < Кількість відділів головного мозку мавпи (5)

5. Установіть відповідність між зображеннями головного мозку та групами хребетних тварин.

А птахи    

Б рептилії      

В риби      

Г ссавці      

Д амфібії

1 2 3 4 5
В Д Б А Г

6. Установіть відповідність між типами нервової системи та тваринами, яким вони властиві (один варіант зайвий).

1 дифузна                            

2 розкидано-вузлова            

3 трубчаста                         

А мідія        

Б карась         

В тарган

Г гідра

1 2 3
Г А Б

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: головний мозок, довгастий мозок, мозочок, спинний мозок.

Зайвим є термін спинний мозок.

Його можна вважати зайвим тому, що довгастий мозок і мозочок є складовими головного мозку.

8. Порівняйте нервові системи різних тварин. Заповніть порівняльну таблицю.

Нервова система бджоли (членистоногі) Нервова система голуба (птах)
Відмінні риси
Вузлова нервова система. Парні мозкові вузли зливаються у головний мозок, від нього відходить грудний нервовий ланцюг, який з'єднує грудні нервові вузли Трубчаста нервова система - нервова трубка з нервовою порожниною, що ділиться на головний та спинний мозок і нерви, що відходять від них. Опорна система захищає нервову (череп головний мозок, хребці спинний мозок)
Спільні риси
Наявна нервова система, головний мозок у голові. наявні нервові клітини, передають збудження

9. Дайте відповідь на запитання: «Чому нервова система в птахів має більш складну будову, ніж в амфібій?».

Зумовлено складнішою поведінкою, опанування польоту – складного руху.

Інші завдання дивись тут... 

 

  • даник
    Круто спс
    11 травня 2016 18:44