Інші завдання дивись тут...

24. РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Шляхом брунькування може розмножуватися

А кораловий поліп          В кальмар

Б мураха                     Г виноградини слимак

2. Яйцеклітини беруть участь у процесі

А брунькування                       В поділу 

Б вегетативного розмноження       Г статевого розмноження

3. Партеногенетично можуть розмножуватися

А корови     Б коти      В попелиці       Г коралові поліпи

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Сперматозоїди є жіночими статевими клітинами ні
Б Яйцеклітини є чоловічими статевими клітинами ні
В У результаті запліднення утворюється зигота так

5. Запишіть назви структур яйця птаха, що позначені на малюнку цифрами.

1 — шкарлупа

2 — канатик

3 — зародковий диск у жовтці

4 — повітряна камера

6. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: гамети, зигота, сперматозоїд, яйцеклітина.

Зайвим є термін зигота. 

Його можна вважати зайвим тому, що гамети – це статеві клітини, тобто   сперматозоїд та яйцеклітина.

7. Розгляньте зображення тварин та визначте, до яких груп вони належать. Запишіть номери малюнків у відповідні рядки.

1 – жаба, 2 – гуска, 3 – свиня, 4 – риба, 5 – крокодил, 6 дельфін, 7 – кажан, 8 – рак.

Народжують живих дитинчат: 3, 7, 6       Відкладають яйця: 2,5

Відкладають ікру: 1, 4, 8

8. Порівняйте різні форми розмноження тварин. Заповніть порівняльну таблицю.

Статеве розмноження Нестатеве розмноження
Відмінні риси
Необхідні статеві клітини, нащадок має генофонд від двох батьків, якісне збільшення виду Відбувається поділом в одному організмі, нащадок має материнський генофонд, веде до збільшення особин
Спільні риси
Веде до збільшення особин виду, характеризує живі організми

9. Дайте відповідь на запитання: «Чому рептилії протягом року відкладають значно менше яєць, ніж земноводні ікринок?».

Багато рептилій відкладає яйця великого розміру, вони мають захисну оболонку і поживні речовини для зародка. Земноводні мечуть багато ікри для зовнішнього запліднення у воді. 

Інші завдання дивись тут...