Інші завдання дивись тут...

25 РОЗВИТОК ТВАРИН

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Твариною з прямим розвитком є 

А хатня муха                В дощовий черв'як

Б бджола                    Г мураха

2. Твариною з непрямим розвитком є 

А капустяний білан                   В павук-хрестовик

Б крокодил                            Г гострик

3. Понад сто років може жити

А гадюка             Б кит

В миша                Г тарган

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Першою стадією розвитку мурахи є яйце. так
Б Аскарида має складний тип розвитку (непрямий з неповним перетворенням яйце -личинка в хазяїні - імаго) так
В У життєвому циклі комарів відсутня стадія лялечки. ні

5. Запишіть назви структур життєвого циклу жаби, що позначені на малюнку цифрами.

1 — ікра

2 — пуголовки (мають хвіст та зовнішні зябра)

3 — розвиток пуголовка 

4 — жаба

6. Установіть послідовність тривалості життя зображених тварин (у порядку зростання).

А – кіт (15 років) 

Б – миша (до 4 років )           

В – павук (4 – 5 років)            

Г – черепаха (до 100 років)

1 2 3 4
Б В А Г

7. Розгляньте зображення тварин та визначте, до якої групи вони належать. Запишіть номери малюнків у відповідні рядки.

1. анаконда (плазуни)

2. тарантул (павукоподібні)

3. жаба (земноводні)

4. заєць (ссавець плацентарний)

5. жаба (земноводні)

6. комар

7. муха

8.

9. бджола

10. бабка

11. голуб

12. метелик

Тварини з прямим розвитком: 1, 2, 4, 11

Тварини з непрямим розвитком із повним перетворенням: 3, 6, 7, 9, 12

Тварини з непрямим розвитком із неповним перетворенням: 10 

8. Установіть правильну послідовність стадій розвитку метелика, починаючи від розмноження батьківського покоління.

А імаго                 Б личинка

В лялечка             Г яйце

1 2 3 4
Г Б В А

9. Дайте відповідь на запитання: «Які переваги має розвиток з повним перетворенням у хруща?».

Переваги: личинка має інший раціон харчування і забезпечена поживою, мешкає в іншому середовищі для виживання виду.

Самки хрущів після запліднення відкладають яйця (купками по 5-20 шт.) в ґрунт на глибину 20- 40 см; через один-два місяці з яєць виходять личинки, які не схожі на дорослого жука (червоподібні, брудно-білі, з розвиненою коричневою головою і шістьма ногами, тіло м'яке, із загнутим заднім кінцем); личинки живуть у землі і живляться коренями рослин; у процесі росту кілька разів линяють; коли личинки досягають довжини 5-7 см, вони перетворюються на нерухому стадію — лялечку; через 30-40 днів з лялечки виходить дорослий жук.

Інші завдання дивись тут...