Інші завдання дивись тут...

26 ПОВЕДІНКА ТВАРИН. ВРОДЖЕНА І НАБУТА

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь. 

1. Прикладом безумовного рефлексу є

А будівництво гнізда             В виділення слини в собаки при вмиканні світла

Б приліт птахів до годівниці       Г реакція собаки на рухи дресирувальника

2. Прикладом умовного рефлексу є

А дихання            В мигання

Б ковтання їжі       Г уникнення пасток щурами

3. Етологія тварин вивчає їхню

А фізіологію            В поведінку

Б біохімію              Г анатомічну будову

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Одним із методів етології є спостереження. так
Б Основою научіння є умовні рефлекси. так
В Бджоли не можуть формувати умовні рефлекси. ні

5. Порівняйте показники А і Б, поставте знак «>», «<» або «=».

п/п

Показник А Знак Показник Б
1 Кількість вроджених програм поведінки в новонародженого ссавця = Кількість вроджених програм поведінки в дорослого ссавця
2 Кількість умовних рефлексів у новонародженого ссавця < Кількість умовних рефлексів у дорослого ссавця

6. Розгляньте зображення тварин та визначте, до яких груп вони належать. Запишіть номери малюнків у відповідні рядки.

1 - синиця, 2 - журавель, 3 - осетр, 4 - миша, 5 - сом, 6 - ластівка

Мігруючі тварини: 2, 6, 3                      Осілі тварини: 1, 3, 4, 5

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: етологія, анатомія, рефлекс, імпринтинг.

Зайвим є термін анатомія.

Його можна вважати зайвим тому, що рефлекс та імпринтинг (вид научіння) стосується етології, а анатомія - розділ науки про будову тіла.

8. Порівняйте різні форми поведінки тварин. Заповніть порівняльну таблицю.

Вроджена поведінка Набута поведінка
Відмінні риси
Базується на безумовних рефлексах та інстинктах, вроджена Базується на умовних інстинктах, досягається навчанням, набута
Спільні риси
Дія організму на навколишнє середовище, відповідь на подразники середовища

9. Дайте відповідь на запитання: «За допомогою яких методів можна вивчати поведінку горобців?».

Спостереження, експерименти.

Інші завдання дивись тут...

 

  • саша
    Ок!
    11 травня 2017 19:21
  • Влад
    Чудова економія часу
    16 березня 2021 17:10