Інші завдання дивись тут...

27 ФОРМИ ПОВЕДІНКИ. ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Суспільною комахою є

А хатня муха     Б жук-олень      Б бджола    Г зелений коник

2. Нобелівську премію за дослідження поведінки тварин отримав

А Ч. Дарвін     Б К. Лоренц    В М. Вавилов     Г С. Навашин

3. Токування тетеревів є прикладом поведінки

А репродуктивної    Б харчової      В територіальної      Г дослідницької

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Полювання вовків є прикладом харчової поведінки так
Б Колонії термітів не мають соціальної ієрархії. ні
В Бджоли можуть передавати інформацію за допомогою спеціальних рухів — «танцю» так

5. Порівняйте показники А і Б, поставте знак «>», «<» або «=».

п/п

Показник А Знак (=, <, >) Показник Б
1 Кількість видів, які можуть утворювати складні соціальні угруповання у комах > Кількість видів, які можуть утворювати складні соціальні угруповання у павуків
2 Кількість видів, які можуть утворювати складні соціальні угруповання у рептилій < Кількість видів, які можуть утворювати складні соціальні угруповання у ссавців

6. Установіть відповідність між типами поведінки та їхніми характеристиками (один варіант зайвий).

1 репродуктивна поведінка

2 територіальна поведінка

3. харчова поведінка

А поведінка, що зумовлює розподіл території, яку займає певне угруповання, на окремі ділянки

Б поведінка, що пов'язана з пошуком, запасанням їжі та обміном речовин

В поведінка, що спрямована на уникнення небезпеки

Г поведінка, що допомагає тварині знайти пару

1 2 3
Г А Б

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: суспільні комахи, мурахи, капустянки, терміти.

Зайвим є термін капустянки.

Його можна вважати зайвим тому, що метелики капустянки не є суспільними тваринами.

8. Порівняйте різні форми поведінки. Заповніть порівняльну таблицю.

Територіальна поведінка Харчова поведінка
Відмінні риси
пов'язана з виділенням та утриманням території для забезпечення проживання та вигодовування нащадків

Типи поведінкових реакцій: мічення території, охорона, облаштування

пов'язана зі забезпеченням їжею. Типи поведінкових реакцій: полювання, пасіння, створення запасів їжі
Спільні риси
Проявляються у відповідь на певну потребу, складається з поведінкових актів

 

9. Дайте відповідь на запитання: «Які особливості поведінки притаманні суспільним видам бджіл?».

Групова поведінка з чіткою ієрархією в бджолиній сім'ї. У родині бджіл є самка-цариця і трутні розмножуються, робочі бджоли піклуються про потомство, будують стільники, прибирають вулик, захищають його, збирають пилок і нектар.

Інші завдання дивись тут...