Інші завдання дивись тут...

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

28 ПОПУЛЯЦІЇ, ЕКОСИСТЕМИ ТА ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Рослиноїдною твариною є

А вовк          Б біла акула    В сарана      Г білий ведмідь

2. Хижаком є 

А олень       Б лисиця     В лось    Г колорадський жук

3. Паразитом є 

А корова     Б ехінокок     В медуза     Г малий ставковик

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Дощовий черв'як є типовим мешканцем водного середовища ні
Б Переважна більшість комах не здатна до польоту ні
В Паразитичні тварини можуть паразитувати на інших тваринах так

5. Установіть відповідність між зображеннями тварин та екологічними групами, до яких вони належать.

А рослиноїдна тварина            

Б хижа тварина

В тварина-паразит

1 2 3
В Б А

6. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: водне середовище, кажан, короп, медична п'явка.

Зайвим є термін кажан.

Його можна вважати зайвим тому, що кажан мешкає в наземно-повітряному середовищі, а короп та медична п'явка – у водному середовищі.

7. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями (один варіант зайвий).

1 гетеротрофи

2 автотрофи

3 екосистема

А організми, які можуть самостійно виробляти органічні речовини з неорганічних, використовуючи сонячне світло або енергію хімічних реакцій   

Б поєднані в одне ціле організми і нежива природа, у якій вони мешкають

В послідовність організмів, у якій кожний попередній організм є їжею для наступного

Г організми, які не можуть самостійно виробляти органічні речовини з неорганічних, а отримують їх з інших живих організмів або навколишнього середовища

1 2 3
Г А Б

8. Заповніть схему, правильно розмістивши в ній наведені поняття.

Поняття: бук, виробники органічної речовини, глива, лісова екосистема, модрина, непарний шовкопряд, олень, організми-руйнівники, організми-споживачі, сосна.

9. Наведіть конкретний приклад мутуалістичної (симбіоз) взаємодії між видами та поясніть, чому вона є мутуалістичною.

Мутуалістична взаємодія є міжвидова, вона взаємовигідна для обох організмів. 

Кораловий поліп актинія живиться залишками їжі рака-самітника, рак-самітник має надійну оборону жалкими клітинами актинії.

У шлунку жуйних тварин бактерії перетравлюють целюлозу, маючи житло та харчування і для себе.

Бульбочкові бактерії отримують від коренів бульби мінеральні речовини й вуглеводи, а рослини отримують азот.

У мікоризі гриби отримують вуглеводи, амінокислоти з кореня рослини, а рослина збільшує площу всмоктування мінеральних речовин. 

Інші завдання дивись тут...