Інші завдання дивись тут...

29. ЛЮДИНА І ПРИРОДА. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Засновниками екологічної етики є 

А М. Шлейден і Т. Шванн                  В Ч. Дарвін і Ж. Ламарк

Б О. Леопольдо і А. Швейцер             Г М. Вавилов і С. Навашин

2. Який вид діяльності людини призводить до зменшення кількості двостулкових молюсків у Чорному морі? 

А створення національних парків                 В викид стічних вод у Дніпро

Б будова очисних споруд                          Г розведення північних оленів

3. До Червоної книги України занесений вид 

А горобець польовий     Б синиця велика      В тигр уссурійський       Г соня садова (гризун)

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Автомобільний транспорт може негативно впливати на тварин так
Б Для охорони тварин можна створювати заказники так
В Людина не може заподіяти шкоду диким тваринам ні

5. Установіть відповідність між зображеннями тварин, які занесені до Червоної книги України, та їхніми назвами.

А тюлень-монах        В мінога українська

Б дрохва                Г вечірниця руда

1 2 3 4
Б В Г А

6. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: заказник, заповідник, мисливське господарство, природоохоронна територія.

Зайвим є термін мисливське господарство

Його можна вважати зайвим тому, що заказник та заповідник, на відміну від мисливського господарства, належать до природоохоронної території. 

7. Установіть відповідність між природоохоронними територіями та їхніми характеристиками (один варіант зайвий).

1 національні парки

2 заповідники

3 заказники

А природні території, де заборонена будь-яка господарська діяльність, обмежене відвідування, проводяться спостереження за чисельністю й умовами існування видів 

Б території, що створені для охорони певних видів тварин або рослин

В природні території, де заборонена господарська діяльність, проводяться роботи з вивчення природи та популяризації біологічних знань

Г установи, у яких для тварин штучно створені умови життя, близькі до природних

1 2 3
В А Б

8. Порівняйте різні види природоохоронних територій. Заповніть порівняльну таблицю.

Національний парк Заповідник
Відмінні риси
обмежена господарська діяльність людини, в певних місцях можуть бути прокладені туристичні маршрути, проводяться роботи з вивчення природи та популяризації біологічних знань Заборонена господарська діяльність, наявна буферна зона, найсуворіший охоронний статус, ведуться ретельні спостереження за чисельністю й умовами існування видів
Спільні риси
Є природоохоронними територіями, державними науковими установами, загальнодержавного значення, рішення приймає Президент

9 Дайте відповідь на запитання: «Яку діяльність людина може здійснювати на території національного парку?».

Прокладати туристичні маршрути, відпочивати та вивчати природу  в туристичній зоні парку, вести наукову діяльність в забороненій зоні парку, випасати худобу в господарській зоні. 

Інші завдання дивись тут...