Інші завдання дивись тут...

30. УЗАГАЛЬНЕННЯ.

Подібність у будові та життєдіяльності різних груп організмів

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Представником тварин є

А мухомор                     В жито

Б тарантул                  Г холерний вібріон

2. Спільною ознакою тварин і рослин є

А здатність до фотосинтезу       В гетеротрофний спосіб живлення

Б наявність клітинної оболонки   Г наявність ядра в клітині

3. Спільною ознакою тварин і грибів є

А здатність до фотосинтезу            В гетеротрофний спосіб живлення

Б наявність клітинної оболонки       Г здатність утворювати плодові тіла

4. Порівняйте показники А і Б, поставте знак «>», «<» або «=».

п/п

Показник А

Знак

(=, <, >)

Показник Б
1 Кількість видів тварин > Кількість видів рослин
2 Кількість видів тварин > Кількість видів грибів

5. Запишіть назви систем органів рака, що позначені на малюнку цифрами.

1 – травна система

2 – дихальна система (зябра)

3 – кровоносна система (серце)

4 – нервова система (нервовий ланцюжок)

6. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: ґедзь, карась, рослини, тварини.

Зайвим є термін рослини.

Його можна вважати зайвим тому, що ґедзь і карась – це тварини.

7. Розгляньте зображення живих організмів та визначте, до яких груп вони належать. Запишіть номери малюнків у відповідні рядки.

Рослини: 5, 2, 7, 12     Тварини: 1, 4, 8, 10        Гриби: 3, 6, 9, 11 

8. Порівняйте різні групи живих організмів. Заповніть порівняльну таблицю.

Рослини Багатоклітинні тварини
Відмінні риси
Автотрофи, у клітинах відкладається крохмаль, мають клітинну оболонку, вакуолі, хлоропласти, багато рослин розмножуються також вегетативно, прикріплений спосіб життя вищих рослин Гетеротрофи, у клітинах відкладається глікоген, мають лізосоми, розмножуються  здебільшого статевим шляхом, органи тварин за спільними функціями входять до системи органів, здатні до активного руху
Спільні риси
Складаються з клітин, є складовими ланцюга живлення, клітини за спеціалізацією об'єднують у тканини, притаманний обмін речовин

9. Дайте відповідь на запитання «Чим тварини відрізняються від грибів?».

Тварини вміють споживати складні тверді органічні речовини, їхні клітини об'єднуються у тканини, органи тварин за спільними функціями входять до системи органів, здатні до активного руху.

Інші завдання дивись тут...