Інші завдання дивись тут...

5. ПАВУКОПОДІБНІ.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Представником павукоподібних є

А дафнія             Б циклоп              В кліщ                      Г коник

2   Укус якого павукоподібного є небезпечним для людини?

А каракурта               В павука-сріблянки    

Б павука-хрестовика        Г мокриці

3  Павутинні залози павука-хрестовика розташовані

А на хеліцерах              В ходильних ногах

Б головогрудях              Г кінчику черевця

4 Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Кліщі є збудниками корости ТАК
Б Кліщі є переносниками енцефаліту ТАК
В Скорпіони не мають отруйних залоз НІ

5 Запишіть назви структур будови павука-хрестовика, що позначені на малюнку цифрами.

 

1 - головогруди

2 - черевце

3 - ногощупальця

4 - халіцери

6 Порівняйте представників членистоногих. Заповніть порівняльну таблицю.

з/п

Ознака для порівняння Павук-хрестовик Річковий рак
1 Кількість ходильних ніг 4 5
2 Покриви тіла одношаровий хітиновий покрив міцний хітиновий покрив
3 Кількість відділів тіла

два

(головогруди, черевце)

два

(головогруди, черевце)

4 Середовище існування наземне водне

7. Розгляньте зображення представників павукоподібних та визначте, до яких груп вони належать. Запишіть номери малюнків у відповідні рядки.

Павуки: 1, 2, 3, 8, 4.

Кліщі: 9, 10, 12, 6, 5.

Скорпіони: 7, 3.

8. Порівняйте різні групи павукоподібних. Заповніть порівняльну таблицю.

ПАВУКИ                                        КЛІЩІ

ВІДМІННІ РИСИ

Головогруди і черевце, мають отруту, хижаки.

Злиті головогруди і черевце, паразити,

ротовий апарат - хоботок.

СПІЛЬНІ РИСИ

 

                      Членистоногі, пристосувалися до життя на суходолі                       

9. Дайте відповідь на запитання: «Які павукоподібні мають бути відомі лікарю, агроному, ветеринару? Чому?» 

Кліщі - паразитичні тварини, зумовлюють хвороби рослин, тварин, людей.

Інші завдання дивись тут...