Інші завдання дивись тут...

4. ЧЛЕНИСТОНОГІ. РАКОПОДІБНІ.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Представником членистоногих є 

А тарган              Б палоло             В аурелія          Г п'явка

2. Представником ракоподібних є

А павук                Б трубочник         В краб              Г коренерот

3. Скільки пар ходильних ніг у річкового рака?

А дві                    В чотири             Б три                Г п'ять

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Ракоподібні мають на голові тільки одну пару вусиків НІ
Б Раки ростуть під час линьки ТАК
В Органом дихання крабів є зябра ТАК

5. Установіть відповідність між зображеними представниками ракоподібних та їхніми назвами.

 

А рак-самітник             В широкопалий рак

Б мокриця                  Г краб

1 2 3 4
В А Б Г

6. Установіть відповідність між структурами будови річкового рака та їхнім описом (один варіант зайвий).

1. Головогруди         А задній відділ тіла

2. Черевце              Б середній відділ тіла

2. Фасеткові очі        В органи зору

                           Г передній відділ тіла

1 2 3
Г А В

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: фасеткові очі, ракоподібні, п'явки, мозаїчний зір.

Зайвим є термін  п’явка

Його можна вважати зайвим тому, що  п’явка – кільчастий черв, а ракоподібні мають мозаїчний зір, фасеткові очі.

8. Порівняйте різні групи тварин. Заповніть порівняльну таблицю.

Кільчасті черви                         Членистоногі

                           Відмінні риси

Тіло складається з сегментів.

Органи руху - параподії, щетинки.

Статева система - гермафродити.

Органи зору - мета нефридії. 

 

 

Тіло складається з голови, грудини,

черевця. Органи руху - кінцівки.

Органи дихання - трахеї, легені.

Статева система - роздільна, 

запладнення внутрішньо.

Органи зору - фасеткові очі.  

                            Спільні риси

Органи дихання - зябра, кровоносна система - замкнена, розвиток як

прямий, так і з метаморфозом

 

9. Дайте відповідь на запитання: «Які особливості будови крабів свідчать про їхнє пристосування до життя у воді?». 

Наявні зябра, хвостовий плавець,  плавальні ніжки, захисне забарвлення до водойми, розвинені м’язи, які кріпляться до хітинового пркриву., високе випаровування води без воскоподібного покриву, змушує постійно перебувати у воді.

Інші завдання дивись тут...