Самостійна робота. Хімічний диктант    За новою програмою 2015 року тут... 

I рівень

Завдання 1. Поставте навпроти виразу знак «+», якщо твердження правильне, і «-», якщо хибне.

1.Хімічний символ Оксигену - О +

2.Порядковий номер Оксигену - 16  -

3.Відносна атомна маса Оксигену - 16   +

4.Оксиген - найпоширеніший елемент у природі.  +

5.Хімічна формула кисню - O3.  -

6.Відносна молекулярна маса кисню - 16  -

II рівень

1.Хімічна формула кисню - O2. +

2.Порядковий номер кисню - 8  +

3.Серед усіх елементів у природі Оксиген посідає друге місце.  -

4.За нормальних умов Оксиген - газ. +

5.Валентність Оксигену в сполуках - два  +

6.Кисень легший за повітря.  -  

III рівень

Завдання 2. Вставте пропущені слова так, щоб твердження були правильними.

1.Кисень входить до складу     повітря, води, гірських порід, мінералів, органічних сполук. 

2.Приблизно   четверту частину    повітря    займає кисень.

3.Кисень переходить у рідкий стан за температури    -182оС   

4.Температура тверднення становить     -218,80С   

5.Кисень  малорозчинний  у воді.

6.Кисневу теорію горіння створив    А.Лавуазьє в 1775 р.  

IV рівень

Завдання 3.

1.Першовідкривач кисню    Мао-Хоа     виявив у     повітрі    газ, що підтримує процеси  дихання і горіння.

2.Розкладом  меркурій (ІІ) оксиду    Дж. Прістлі добув  кисень.   

3.Валентність Оксигену у сполуках Fe2О3, SiО2, V2О5 становить    два  .

4.Поширення Оксигену в природі пояснюється тим, що він входить до складу: а) води; б) гірських порід і мінералів; в) органячних сполук - білків, жирів і вуглеводів.

5.Кисень важчий за повітря у    1,1    разів.

6.Кисень і озон - дві  прості   речовини одного і того ж   елемента .

 

 

 

У скільки разів кисень важчий за повітря?

1 л кисню за нормальних умов важить 1,43 г, а повітря - 1,29 г.

Кисень важчий за повітря у 1,43: 1,29 = 1,1 разів.